VIDEOKONCERTY Základnej umeleckej školy v Poltári sa tešia veľkej obľube.

O hudbe sa právom hovorí, že je to reč anjelov… Hudba nás spája, rozveseľuje a napĺňa radosťou nielen žiakov, učiteľov, rodičov, ale všetkých, ktorí ju milujú, vyhľadávajú a zúčastňujú sa na verejných koncertoch, predstaveniach. Súčasná doba nám neumožňuje prezentovať verejné koncerty žiakov a učiteľov Základnej umeleckej školy v Poltári v koncertných sálach. No umelecký  život talentovaných detí a mládeže si žiada prezentáciu, či už sú to koncerty, výstavy…. Aby si interpreti  našli  svojich poslucháčov zuška pravidelne  organizuje a natáča VIDEOKONCERTY  žiakov hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru, či VIDEOPREZENTÁCIE výtvarných artefaktov žiakov výtvarného odboru. Tie  zverejňuje na webovej stránke školy – www.zuspt.eu, alebo na FB účte ZUŠ Poltár, kde sa tešia veľkej obľube. Úspešne sme uviedli Vianočný videokoncert, ktorý spríjemnil v rodinách vianočnú atmosféru.

Koncertnú sezónu roku 2021 vo februári otvorili naše najmenšie deti  prípravných ročníkov a žiaci 1. a 2. ročníka všetkých odborov svojou prezentáciou s priliehavým názvom „Môj prvý koncert “. Videokoncerty sú zostavené častokrát  z  rodinných videí, ktoré si vyžadovali aspoň základnú technickú výbavu a hlavne dobrú spoluprácu rodičov a učiteľov. Častokrát sme zažili i humorné chvíľky, keď sa v obraze zjavil domáci zvierací miláčik, či súrodenec… alebo vo videu bolo počuť  aj iné zvuky z domácnosti. Ešte šťastie, že sa videá dali natáčať viackrát a výber bol jednoznačne ten najlepší. Žiaci pôsobia ako na  skutočnom verejnom koncerte, čo prezrádza aj ich sviatočné oblečenie. Zaujímavé, ale aj pochopiteľné videá boli žiakov tanečného odboru, ktorí sa museli uspokojiť s malým tanečným priestorom, častokrát v obývačke, na chodbe alebo v kuchyni. Zostrih viacerých videí a spoločná choreografia na vybranú príťažlivú hudbu bol naozaj majstrovský kumšt pani učiteliek, ktoré sa výborne zhostili nových IKT techník. Asi najľahšie to mali žiaci výtvarného odboru, pretože ich  nafotené práce zostrihali a zoradili pani učiteľky a podfarbili hudbou. Žiaci literárno-dramatického odboru sa prezentujú poéziou, prózou alebo monológmi natáčané nielen doma, ale aj v prírode.

Nuž opäť Vás pozývame na novopripravovaný  RODINNÝ VIDEOKONCERT, kde účinkujú rodičia s deťmi, súrodenci, bratranci, sesternice, či iní rodinní prislušníci. Nečudo, veď sme aj škola súrodencov. Pani učitelia vybrali zaujímavý repertoár, aby zaujal a radosťou naplnil muzicirujúce rodiny a odvahou podporil aj rodičov, ktorí niekedy boli tiež žiakmi našej  alebo inej umeleckej školy. Tento videokoncert má úžasnú atmosféru, vyjadruje krásny rodinný vzťah detí, rodičov a rodinných príslušníkov a súčasne spája školu, učiteľov, žiakov s rodinou. Veľké poďakovanie patrí triednym učiteľom sa prípravu, organizáciu i natáčanie videí.

Nuž započúvajte  sa a zahľaďte sa do skvelých  videí a úprimného muzicírovania, tancovania tých, ktorých hudba a tanec očarila, do Rodinného videokoncertu, v ktorom zaznejú detské, ľudové piesne, skladby  svetových i slovenských skladateľov. Bude to úprimná snaha o  vytvorenie umeleckého  zážitku pre Vás  všetkých.  Videokoncert bude zverejnený 12.4.2021 na FB účte ZUŠ Poltár a web školy www.zuspt.eu.

Veríme však, že sa čoskoro stretneme  i na verejnom koncerte v krásnej multifunkčnej koncertnej sále v  zrekonštruovanom Dome kultúry, ktorý bude dôstojným kultúrnym stankom 21. storočia mesta Poltár.

                                                                Mgr. Ľuboslava  Slebodníková DiS.art.

Print Friendly, PDF & Email