Mládež spieva – 5.4.2022

Novohradské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci so Základnou umeleckou školou dňa 5.4.2022 organizovalo podujatie s názvom: Mládež spieva – REGIONÁLNA PREHLIADKA DETSKÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV.

Na podujatí učinkovali:

DSZ CAMPANELLA – BREZNIČKA

DSZ KRIŠTÁLIK – POLTÁR

DSZ MANDULINA – STOŽOK

Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.

Mládež spieva je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov. Je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a koná sa od roku 1970. Každý párny rok je venovaný mládežníckym a každý nepárny rok detským speváckym zborom. Cieľom súťaže je vytvárať pre spevácke zbory priestor, kde sa učia vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej základne vážnej hudby. Súťaž takisto vytvára priestor pre pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies na napĺňanie vlastných pedagogicko-výchovných cieľov. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. viac tu: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/mladez-spieva/

Print Friendly, PDF & Email