Workshop pre detský divadelný súbor Kukátko

Novohradské osvetové stredisko zorganizovalo pre literárno-dramatický odbor ZUŠ v Poltári workshop pre detský divadelný súbor Kukátko.

🍀

Lektorkou bola skúsená pedagogička Mgr. art. Katka Hitzingerová,ktorá sa s mladými divadelníkmi v priateľskom rozhovore zoznámila, oboznámila sa s ich záľubami a hlavne ich povzbudila v ich snažení na sebe pracovať. Workshop, alebo tvorivá dielňa nápadov, hier, pohybových etud, zameraných na vyjadrenie ich pocitov zaujal všetkých tak, že si ani nevšimli, že lektorka Katka sa stala jednou z nich a vytvorili jeden divadelný tvorivý tím. Ďakujeme aj p. Milade Bolyošovej, ktorá v závere žiakov povzbudila a teší sa, že ich stretne na prehliadke DDS Rozprávkovej skrinke.

ĽS

Print Friendly, PDF & Email