Noc Oskarov

NOC OSKAROV ŽIAKOV TANEČNÉHO A LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO odboru ZUŠ Poltár dnes 10.5.v Dome kultúry v Poltári doviedla do „varu“ skoro 300 Divákov… rodičov,priateľov, žiakov… Na pódiu sa striedali choreografie moderných tancov, scénických, ľudových, disco, show dance… tanečníkov z Poltára, Kalinova, Hrachova, Hrnčiarskych Zalužian, mladých hercov divadelných súborov Kukátko, Maskované Guliverky Mimoni z Hrachova… so svojím hrami Z rozprávky do rozprávky… Alica z krajiny zázrakov, Narnia…, O Šipkovej Ruženke..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POD VEDENÍM p.uč.Barborky Olejníkovej, Veroniky Berkyovej, Moniky Kramecovej… GRATULUJEME VŠETKÝM ÚČINKUJÚCIM, SKVELÉMU PUBLIKU… MLADÍ UMELCI BOLI OCENENÍ DIPLOMAMI NOCI OSKAROV ZA „špecifiká“ tancov, divadelných hier, či solistické úspechy jednotlivcov. Boli ste úžasní.. BLAHOŽELÁME 

Print Friendly, PDF & Email