Koncert víťazov Pódia mladých umelcov

Vyvrcholenie nadregionálnych súťaží Pódium Mladých Umelcov 2018 sa uskutočnilo 4.5. Koncertom víťazov na Hrade Modrý Kameň, ktorý zorganizovala ZUŠ Modrý Kameň a p. riaditeľka PaedDr. LÍVIA Hrušková. Nadaní klaviristi, speváci, akordeónisti interpretovali klasickú hudbu od baroka až po hudbu 21.storočia.Malí začínajúci umelci obdivovali priam virtuóznu hru starších žiakov, ktorí predviedli naozaj umelecký hodnotné interpretácie a zanechali v nás hlboký umelecký zážitok. Po koncerte všetci boli pozvaní na recepciu, kde si navzájom gratulovali ich pedagógovia, či v neformálnych rozhovoroch vymieňali svoje pedagogické skúsenosti. ZUŠ POLTÁR OPÄŤ reprezentovali naši žiaci, i keď nie všetci úspešní sa mohli zúčastniť tohto krásného koncertu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĎAKA ZUŠ MODRÝ KAMEŇ ZA SKVELÚ ATMOSFÉRU KONCERTU A POHOSTENIE PRE MLADÝCH UMELCOV PMU 2018.VERÍME už teraz v ÚSPECH PMU 2019 ZUŠiek Novohradu, Malohontu, Hontu a Gemera.

Ľ. S.

Print Friendly, PDF & Email