Nevšedná hodina výtvarného odboru žiakov ZUŠ V Poltári

Dňa 31.1.2017 bola netradičná nielen pre žiakov Základnej umeleckej školy v Poltári, ale aj pre seniorov domova sociálnych služieb v Poltári.  Po spoločnom rozhovore so staršími žiakmi sa vyučujúca výtvarného odboru PhDr. Magdaléna Bugárová zo ZUŠ v Poltári rozhodla,  že na začiatku roka obdaruje našich starších občanov nevšedným darčekom. Po dohode s riaditeľkou domova sociálnych služieb, pani Líviou Lomanovou, vyučovacia hodina výtvarného odboru prebiehala priamo v ich zariadení. S veľkou radosťou sa jej zúčastnili takmer všetci obyvatelia DSS. Žiaci s nimi ochotne maľovali, pomáhali im pri tvorbe prác a vysvetľovali rôzne významy farieb. Obidve strany boli veľmi spokojné a boli sme pozvaní si túto hodinu opäť zopakovať. Táto netradičná hodina bola prínosom pre obidve strany.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujem riaditeľke DDS – pani Lívii Lomanovej za ochotu, umožnenie navštíviť ich zariadenie a spoločne strávené príjemné chvíle.

 

PhDr. Magdaléna Bugárová

učiteľka ZUŠ výtvarného odboru

 

 

Print Friendly, PDF & Email