Môj prvý koncert – žiaci prípravných ročníkov otvorili novú koncertnú sezónu roku 2017

Deň 31. január 2017 bol dňom nielen odovzdávania polročných vysvedčení, ale aj slávnostným dňom pre najmladších žiakov prípravných ročníkov, ktorí otvorili koncertnú sezónu ZUŠ v roku 2017. Priliehavý názov „Môj prvý koncert“ prezrádzal, že na pódiu vystúpili po prvýkrát žiaci – interpréti v hre na rôznych nástrojoch.

Koncertnú sálu zdobili panely výtvarných prác našich malých výtvarníkov. Aj programový bulletin  bol graficky dotvorený prácou Silvie Hroncovej s obsahom radosti detí, v zajatí tónov a umenia. V úvode pani riaditeľka Mgr. Ľuboslava Slebodníková privítala všetkých prítomných, rodičov, starých rodičov, či krstné mamy, ktorí si prišli s radosťou vypočuť prvé tóny svojich ratolestí.

Podujatie začalo spoločnou debatou detí, publika a pani riaditeľky, kde deti prišli nato, že koncert tvoria nielen hudobníci, nástrojári – výrobcovia hudobných nástrojov, tanečníci, maliari, herci, ale aj hudobní skladatelia, zvukári a samozrejme učitelia a publikum – ich rodičia. V detskej diskusii prebehli i dôležité myšlienky o koncerte, ako o kultúrno-spoločenskom podujatí, ako sa majú obliecť, pokloniť, tlieskať a správať. Tak sa plnila nielen funkcia verejného koncertu, ale aj výchovná, veď pravidelným vystupovaním na verejnosti sa deti zbavujú trémy, sú suverénne a tiež by mali vedieť, že umenie – ich skladbičky sú nielen pre nich, ale hlavne pre tých, ktorí si ich prišli vypočuť a precítiť umelecký zážitok. Koncertu sa zúčastnilo okolo 45 detí z Poltára i elokovaných pracovísk Kokava nad Rimavicou, Málinec, Kalinovo, Cinobaňa a Hrachovo.

                      

 

 

 

 

 

 

 

Súbor literárno-dramatického odboru „Mimoni“ z Hrachova sa predstavil miniatúrou „Zaseknutá húsenica“. Hoci tréma najmladších hercov donútila pani učiteľku vstúpiť do deja, nakoniec obecenstvo bohatým potleskom povzbudilo malých Mimonov. Poltárske Maskované guliverky boli suverénne v etude „Príbeh o roztrhanej blúzke“.

Na koncerte zazneli detské ľudové piesne, populárne melódie, či skladbičky slovenských i svetových skladateľov v podaní klaviristov, spevákov, keyboardistov, zobcovej flauty, či klarinetu. V závere vystúpili žiaci hudobnej náuky s hudobnými hádankami a veselou piesňou Alojza Čobeja „Každá nota spieva“ pod vedením p. uč. Mgr. Anny Ferencovej.

 

Všetci účinkujúci boli odmenení za svoje výkony bohatým potleskom, darčekom a sladkosťou za podpory rodičovského združenia. Veríme, že dnešné výkony budú motiváciou a prianím ďalších umeleckých úspechov v štúdiu na Základnej umeleckej škole v Poltári.

 

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

riaditeľka školy

Print Friendly, PDF & Email