Mládež spieva 2019

V štvrtok 28.marca sa koncertnou sálou Základnej umeleckej školy Poltár niesol zborový spev. Pod hlavičkou Novohradského osvetového strediska sa tu konala regionálna prehliadka detských zborov Mládež spieva. Prehliadky sa síce zúčastnili len 2 spevácke zbory, ale podarilo sa im svojim spevom rozdať množstvo radosti ľuďom, ktorí ich prišli podporiť.

V prvej časti programu sa s pripraveným repertoárom predstavil Detský spevácky zbor Campanella z Brezničky, ktorý umelecky vedie Terézia Kelementová. Keď dozneli posledné tóny ich záverečnej skladby, v rozdávaní radosti cez zborový spev pokračoval Spojený detský spevácky zbor z Poltára pod taktovkou Márie Sihelskej. Zbor vznikol spojením troch telies – Dievčenského speváckeho zboru pri kostole sv.Cyrila a Metoda v Poltári a ZUŠ-kárskych zborov Krištálik a Prípravný spevácky zbor – a to pri príležitosti tohtoročnej krajskej prehliadky Mládež spieva 2019 v Banskej Bystrici. Tá sa bude konať v piatok 12.apríla 2019.

Po odbornej stránke výkony speváckych zborov sledovala a hodnotila Oľga Budinská – absolventka zborového dirigovania na Akadémii umení v Banskej Bystrici, dirigentka, členka poradného zboru Národného osvetového centra pre zborový spev. Po odznení celého programu a odovzdaní diplomov sa s detskými spevákmi podelila o mnohé cenné rady a postrehy, aby ich vystúpenie v Banskej Bystrici bolo ešte kvalitnejšie.

A tak teraz je pred Spojeným detským speváckym zborom z Poltára ďalšia méta – reprezentovať naše mesto na krajskej úrovni 12.apríla v Banskej Bystrici.

PS: Ďakujeme Milanovi Albertimu za krásne fotky použité v našom článku.

Mgr. art. Mária Sihelská

Print Friendly, PDF & Email