SUPERAR

Občianske združenie SUPERAR Slovakia Bratislava pripravilo pre pani učiteľky, vychovávateľky tvorivý Superar workshop, ktorý sa uskutočnil v koncertnej sále ZUŠ Poltár.Pozvanie prijala ZŠ Školská, ZŠ Slobody, Komunitné centrum, MŠ Sklárska a ZUŠ Poltár. Hlavnými aktérmi boli ich deti a žiaci, ktoré s neuveriteľným záujmom boli vtiahnuté do tvorivého procesu=práca s dychom, tvorba tónu, využívanie hlasových registrov {neuveriteľne deti sa dostali až na f2}, rytmizácia,polyrytmia, hrá na telo, spev krátkych piesní v cudzích jazykoch,… zapojené do procesu boli aj ich pani učiteľky. Pani lektorky Oľga Budinská a Lenka Brodňanská deti zaujali hudobnými aktivitami natoľko, že sme pozabudli aj na čas… DETI pracovali v 2 skupinkách, tie ktoré neabsolvovali hlasovú výchovu a skupinka detí – žiaci ZUŠ.Bolo úžasné pozorovať spoluprácu detí z komunitného centra, deti MŠ, ZŠ a ZUŠ, ktorých hudba a spev úplne spojila. Projekt Superar zaujal i predsedníčku SRRZ SR Ing. Júliu Lindnerovú a členku výboru p. Helenu Sušienkovú, ktoré sa zúčastnili workshopu ako pozorovateľky. Riaditeľka ZUŠky pripravila pre deti i pani učiteľky malé občerstvenie, aby v prestávke dvoch hudobných blokov deti nabrali ďalšiu tvorivú energiu. MOŽNO SA V POLTÁRI udomácni tento projekt s rozšírenou hudobnou výchovou a spojí deti z Detvy, Bratislavy, Plaveckého Štvrtku…a spoločne vystúpia na koncertnom pódiu doma i v zahraničí. ĎAKUJEME pani lektorkám, ďakujeme pánovi Marekovi Kapustovi, že zavítali k nám do malého Poltára, venovali sa naším deťom a inšpirovali aj pani učiteľky a pracovníčky komunitného centra k tvorivej práci so spevom s deťmi.

Mgr.  ĽUBOSLAVA SLEBODNÍKOVÁ, riaditeľka ZUŠ

Print Friendly, PDF & Email