Krajská prehliadka Mládež spieva 2015 Banská Bystrica

Spevácky zbor Krištálik na krajskej prehliadke Mládež spieva 2015

v Banskej Bystrici

            Mládež spieva je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou – krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou detských a mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou. Dňa 17. apríla 2015 sa v koncertnej sále ZUŠ v Banskej Bystrici konala krajská prehliadka detských zborov, ktoré postúpili z regionálnej prehliadky. Prvý krát sa tejto prehliadky zúčastnil aj náš spevácky zbor Krištálik s dirigentkou Mgr. art. Máriou Sihelskou, korepetítorom Ondrejom Gállom a hlasovým pedagógom Mgr. Dagmar Vývlekovou DiS art. a reprezentoval tak nielen školu, ale aj mesto Poltár. Súťaže sa zúčastnilo 7 zborov z rôznych miest – Zvolen, Heľpa, Banská Štiavnica, Nová Baňa, Lučenec – Breznička, Poltár a Rimavská  Sobota.

            Súťaž hodnotila trojčlenná odborná porota, ktorú tvorili pedagógovia a dirigenti – Dr. Alfonz Poliak, prof. Milan Pazúrik a Dr. Katarína Koreňová. Jednotlivé zbory zadelili do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Po vyhlásení výsledkov sa konal hodnotiaci seminár, na ktorom porota zhodnotila jednotlivé zbory i jednotlivé skladby a poradila im, v čom by sa mohli zbory zdokonaliť. Porota hodnotila celkový prejav zboru, vystupovanie, hlasovú kultúru, zapojenie pohybových prvkov a dramaturgiu zostavenia programu.

            Spevácky zbor Krištálik získal na krajskej prehliadku zlaté pásmo a to aj napriek tomu, že bol v tejto súťaži nováčikom a mal najmenší počet členov.

            Všetkým členom zboru gratulujeme a prajeme veľa úspechov do ďalšej tvorivej práce.

                                                                                                                      vedenie ZUŠ Poltár

Krajská súťaž Mládež spieva 2015 Banská Bystrica

Krajská súťaž Mládež spieva 2015 Banská Bystrica

Krajská súťaž Mládež spieva 2015 - akustická skúška

Krajská súťaž Mládež spieva 2015 – akustická skúška

Súťaž Mládež spieva 2015 Banská Bystrica

Súťaž Mládež spieva 2015 Banská Bystrica

Krajská súťaž Mládež spieva 2015

Krajská súťaž Mládež spieva 2015

Print Friendly, PDF & Email