PMU 2015 – klavír

Mladí klaviristi na Pódiu mladých umelcov 2015 vo Veľkom KrtíšiVytlačiť
 

Pódium mladých umelcov je umelecká nadregionálna súťaž, v ktorej sa prezentuje 14 ZUŠ-iek z regiónov Novohrad – Gemer – Malohont a Hont. Každý rok sa organizuje v iných nástrojoch a odboroch. Dňa 31. 3. 2015 sa mladí klaviristi 1.- 4. ročníka ZUŠ zúčastnili tejto umeleckej súťaže, kde predviedli na koncertnom krídle svoj repertoár, zahrňujúc skladbičky minimálne dvoch slohových období slovenských i svetových skladateľov.

Mladí klaviristi

Mladí klaviristi

Prevládali skladby programové, s priliehavým obsahom a názvom pre túto vekovú kategóriu detí, čomu zodpovedali i výrazové prostriedky hudby a interpretačná náročnosť prevedenia. Predsedom poroty bol profesor Akadémie umení z Banskej Bystrice Mgr. art. Peter Špilák, ArtD., ktorý odborne vyhodnotil celú súťaž a poďakoval sa mladým klaviristom a ich učiteľom za prípravu.

Mladí klaviristi

Mladí klaviristi
ZUŠ Poltár reprezentovali a získali pekné umiestnenia: Bronislava Garajová  (I. kategória) – 2. miesto z triedy p. uč. Ľ. Slebodníkovej, Patrícia Bystrianská (II. kategória) – 2. miesto z triedy p. uč. K. Kubaliakovej, Miriama Strašková  (III. kategória) – 3. miesto z triedy z p. uč. V. Novákovej, Tamara Stieranková (IV. kategória) – 1. miesto z triedy p. uč. M. Sihelskej. Súťažiace boli odmenené krásnou medailou a diplomom.

Mladí klaviristi

Mladí klaviristi

Vedenie ZUŠ gratuluje mladým talentovaným klaviristkám a želá im veľa motivácie a úspechov do ďalšej umeleckej a koncertnej činnosti.

 

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

riaditeľka školy

Print Friendly, PDF & Email