Celoslovenská súťaž Pink Song 2016

Po šiesty krát sa vo Zvolene na Súkromnej základnej umeleckej škole a Súkromnou konzervatóriu Pink –Harmony konala celoslovenská súťaž Pink Song 2016 a to v sólovom klasickom a populárnom speve.             Dňa 29.4.2016 sa v nových priestoroch súkromného konzervatória vo Zvolene zišlo viac ako 110 spevákov, ktorí vo svojich kategóriách  interpretovali v dvoch štýloch – v klasickom a populárnom speve. Súťaž bola jednokolová

Print Friendly, PDF & Email

Detský festival ľudovej hudby

Novohradské osvetové stredisko Lučenec v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a Obec Halič dňa 20. apríla 2016 v Dome kultúry v Haliči organizovalo regionálnu súťažnú prehliadku detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov s názvom Detský festival ľudovej hudby. Našu Základnú umeleckú školu Poltár reprezentovala žiacka ľudová hudba Lúčina v zložení: husle –  Vivien Balogová, Martina Marcineková, Viktória Jančová a Soň

Print Friendly, PDF & Email

Nadregionálna umelecká súťaž Pódium mladých interpretov 2016 v hre na husliach a v hre na keyboarde

Dňa 6. apríla 2016 sa v Základnej umeleckej škole v Hnúšti konala nadregionálna súťaž v hre na husiach. Základnú umeleckú školu z Poltára reprezentovali 5 žiaci a získali nasledovné umiestnenie: v I. kategórii – Ján Bútor (strieborné pásmo), v II. kategórii – Sofia Vetráková (strieborné pásmo), v III. kategórii nás reprezentovali – Martina Marcineková, (strieborné pásmo) a Vivien Balogová (bronzové pásmo). Najstaršou žiačkou

Print Friendly, PDF & Email

Ocenenie vo výtvarnej súťaži „ Takto vidím svet“

Dňa 1.apríla 2016 bol krásny deň, nie nikto si neurobil žart, naopak získali sme dve ocenenia za výtvarné práce. Na výtvarnej súťaži v Divíne „Takto vidím svet“ boli ocenení naši dvaja žiaci. Barbora Almášiová, žiačka p.uč PhDr. M. Bugárovej vo 4.kategórii ZUŠ 11-15 rokov získala 2.miesto.  David Lačný, žiak p.uč. Bc. M. Račkovej v 3.kategorii

Print Friendly, PDF & Email

Paleta mladých umelcov – putovná výstava v Poltári

„Umenie je jednou z mála možností mať život a uchovať ho, nielen pre toho, kto umenie tvorí, ale aj pre toho, kto ho prijíma.“ Böll Pravé umenie nachádza krásu všade a táto sa zračila v podaní skoro 180 prác talentovaných detí 12 základných umeleckých škôl – ZUŠ Rimavská Sobota, ZUŠ Veľký Krtíš, SZUŠ Lučenec Opatová, CZUŠ Lučenec, ZUŠ Hnúšťa,

Print Friendly, PDF & Email

Nadregionálna umelecká súťaž Pódium mladých interpretov 2016 v hre na drevené dychové nástroje v Poltári

Základná umelecká škola v Poltári sa 8.4.2016 stala organizátorom nadregionálnej súťaže Pódia mladých umelcov 2016 v hre na drevené dychové nástroje – priečna flauta, klarinet, saxofón. Zišli sa tu mladí muzikanti z regiónov Novohrad, Malohont, Hont, Gemer.             Riaditeľka ZUŠ Mgr. Ľuboslava Slebodníková privítala všetkých mladých interpretov, učiteľov i korepetítorov, pozorovateľov zo ZUŠ Lučenec, Balog nad Ipľom, Šahy, Rimavská

Print Friendly, PDF & Email

ÚSPECH ŽIAČOK NA NADREGIONÁLNEJ SÚŤAŽI PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV V HRE NA ZOBCOVEJ FLAUTE

Súťaže sú dôležitým motivačným činiteľom ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov. Združením spoločného úsilia ZUŠ Gemera, Malohontu, Novohradu a Pohronia vznikla súťaž Pódium mladých umelcov, ktorá sa organizuje každý rok v iných nástrojoch. Dňa 23. marca 2016 sa na ZUŠ v Revúcej konala súťaž v hre na zobcovú flautu. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov z rôznych ZUŠ. Súťaž

Print Friendly, PDF & Email

Úspech detských divadelných súborov žiakov ZUŠ Poltár na regionálnej prehliadke Rozprávková skrinka 2016

Deň 23. marec 2016 sa Dom kultúry v Poltári naplnil divadelníkmi z celého regiónu na súťaži Rozprávková skrinka, ktoré organizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a spoluorganizátorom bolo mesto Poltár. Detskej dramatickej tvorivosti sa zúčastnilo 7 súborov – z Poltára, Kokavy nad Rimavicou, Brezničky, Cinobane a Lučenca. ZUŠ Poltár reprezentovali dva súbory Šuli teatro  s hrou Miloša Janouška  „Duchov plná rozprávka, alebo

Print Friendly, PDF & Email

Účasť flautistiek ZUŠ Poltár na VII. Medzinárodnom festivale a konkurze súčasnej hudby pre deti a a mládež „Srebrna Szybka“ v Krakowe

V dňoch 9.- 12. marca 2016 sa uskutočnil medzinárodný festival a konkurz „Srebrna Szybka“ v Krakowe, ktorého sa zúčastnili talentovaní mladí muzikanti z Litvy, Bieloruska, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Slovenska a Poľska v sólovej i komornej hre na rôzne nástroje. Organizátorom festivalu bola Szkola Muzyczna I. i II. stopnia im. Bronislawa Rutkovskiego v Krakowe, patrónom bol prezident mesta Krakow a Akademia muzyczna v Krakowe. Podmienkou účasti na festivale

Print Friendly, PDF & Email

Celoslovenská súťažná prehliadka Základných umeleckých škôl Slovenska a Česka v hre na keyboard

Keyboard ako najmladší nástroj vo vyučovaní na základných umeleckých školách má svoju najvyššiu ministerskú súťaž, ktorej organizátorom je ZUŠ Považská Bystrica. Cieľom tejto súťaže je motivovať žiakov a učiteľov v hľadaní nových odborných postupov v hre na keyboard, ktoré budú posúvať kvalitu vyučovania na tomto nástroji. Dňa 22. 3. 2016 sa zúčastnilo 71 súťažiacich v 5. kategóriách v sólovej hre

Print Friendly, PDF & Email