Paleta mladých umelcov – putovná výstava v Poltári

„Umenie je jednou z mála možností mať život a uchovať ho, nielen pre toho, kto umenie tvorí, ale aj pre toho, kto ho prijíma.“ Böll Pravé umenie nachádza krásu všade a táto sa zračila v podaní skoro 180 prác talentovaných detí 12 základných umeleckých škôl – ZUŠ Rimavská Sobota, ZUŠ Veľký Krtíš, SZUŠ Lučenec Opatová, CZUŠ Lučenec, ZUŠ Hnúšťa,

Print Friendly, PDF & Email

Nadregionálna umelecká súťaž Pódium mladých interpretov 2016 v hre na drevené dychové nástroje v Poltári

Základná umelecká škola v Poltári sa 8.4.2016 stala organizátorom nadregionálnej súťaže Pódia mladých umelcov 2016 v hre na drevené dychové nástroje – priečna flauta, klarinet, saxofón. Zišli sa tu mladí muzikanti z regiónov Novohrad, Malohont, Hont, Gemer.             Riaditeľka ZUŠ Mgr. Ľuboslava Slebodníková privítala všetkých mladých interpretov, učiteľov i korepetítorov, pozorovateľov zo ZUŠ Lučenec, Balog nad Ipľom, Šahy, Rimavská

Print Friendly, PDF & Email

ÚSPECH ŽIAČOK NA NADREGIONÁLNEJ SÚŤAŽI PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV V HRE NA ZOBCOVEJ FLAUTE

Súťaže sú dôležitým motivačným činiteľom ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov. Združením spoločného úsilia ZUŠ Gemera, Malohontu, Novohradu a Pohronia vznikla súťaž Pódium mladých umelcov, ktorá sa organizuje každý rok v iných nástrojoch. Dňa 23. marca 2016 sa na ZUŠ v Revúcej konala súťaž v hre na zobcovú flautu. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov z rôznych ZUŠ. Súťaž

Print Friendly, PDF & Email

Úspech detských divadelných súborov žiakov ZUŠ Poltár na regionálnej prehliadke Rozprávková skrinka 2016

Deň 23. marec 2016 sa Dom kultúry v Poltári naplnil divadelníkmi z celého regiónu na súťaži Rozprávková skrinka, ktoré organizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a spoluorganizátorom bolo mesto Poltár. Detskej dramatickej tvorivosti sa zúčastnilo 7 súborov – z Poltára, Kokavy nad Rimavicou, Brezničky, Cinobane a Lučenca. ZUŠ Poltár reprezentovali dva súbory Šuli teatro  s hrou Miloša Janouška  „Duchov plná rozprávka, alebo

Print Friendly, PDF & Email

Účasť flautistiek ZUŠ Poltár na VII. Medzinárodnom festivale a konkurze súčasnej hudby pre deti a a mládež „Srebrna Szybka“ v Krakowe

V dňoch 9.- 12. marca 2016 sa uskutočnil medzinárodný festival a konkurz „Srebrna Szybka“ v Krakowe, ktorého sa zúčastnili talentovaní mladí muzikanti z Litvy, Bieloruska, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Slovenska a Poľska v sólovej i komornej hre na rôzne nástroje. Organizátorom festivalu bola Szkola Muzyczna I. i II. stopnia im. Bronislawa Rutkovskiego v Krakowe, patrónom bol prezident mesta Krakow a Akademia muzyczna v Krakowe. Podmienkou účasti na festivale

Print Friendly, PDF & Email

Celoslovenská súťažná prehliadka Základných umeleckých škôl Slovenska a Česka v hre na keyboard

Keyboard ako najmladší nástroj vo vyučovaní na základných umeleckých školách má svoju najvyššiu ministerskú súťaž, ktorej organizátorom je ZUŠ Považská Bystrica. Cieľom tejto súťaže je motivovať žiakov a učiteľov v hľadaní nových odborných postupov v hre na keyboard, ktoré budú posúvať kvalitu vyučovania na tomto nástroji. Dňa 22. 3. 2016 sa zúčastnilo 71 súťažiacich v 5. kategóriách v sólovej hre

Print Friendly, PDF & Email

Vianočný koncert ZUŠ v Poltári

Vianočný koncert Základnej umeleckej školy v Poltári  V zimnom období sa všetci tešíme a pripravujeme na najkrajšie sviatky v roku. Vianoce už klopú na dvere a na adventnom venci už svietia  sviečky. V tomto predvianočnom čase sa uskutočňuje množstvo koncertov vážnej hudby. Každoročne sa kalendárny rok a posledný školský deň v danom roku na Základnej umeleckej škole končí Vianočným koncertom. Ani tento

Print Friendly, PDF & Email

Vianočný koncert žiakov elokovanej triedy Kokava nad Rimavicou

Vianočný koncert žiakov elokovanej triedy ZUŠ Poltár v Kokave nad Rimavicou  Dňa 17.12.2015 sa v Dome kultúry v Kokave nad Rimavicou uskutočnil Vianočný koncert žiakov, učiteľov elokovanej triedy v Kokave nad Rimavicou. Pre rodičov i žiakov je to veľká udalosť, lebo dramaturgia koncertu i atmosféra dýchala Vianocami. Sólovými skladbami sa postupne predstavili najmladší žiaci: Andrej Ostramok, ktorý zahral na keyboarde

Print Friendly, PDF & Email

Jesenný koncert

Umelecký zážitok Jesenného koncertu žiakov a učiteľov ZUŠ Poltár  Dom kultúry dňa 24. 11. 2015 bol naplnený umeleckým zážitkom interpretačných výkonov žiakov a učiteľov ZUŠ v Poltári. Vstupnú halu zdobili výstavné panely výtvarných prác žiakov výtvarného odboru, ktorí boli súčasne autormi návrhov na plagát, či samotný programový  bulletin. Koncert otvorila tanečná skupina Junior´s band skladbami Come together,

Print Friendly, PDF & Email

Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2015  Dňa 12.11.2015 sa zišli mladí umelci a ich učitelia Základnej umeleckej školy v Poltári na verejnom koncerte v koncertnej sále ZUŠ za účasti rodičov, priateľov, ale i študentov stredných škôl, kde interpretovali na rôznych nástrojoch hudbu 20. a 21. storočia. Koncert Portréty 2015 je súčasťou spoločného celoslovenského a európskeho projektu

Print Friendly, PDF & Email