Koncert víťazov „Pódia mladých umelcov 2015“ na hrade v Modrom Kameni

  Základné umelecké školy regiónov Novohrad, Gemer a Malohont v tomto roku organizovali umeleckú súťaž Pódium mladých umelcov 2015  v hre na klavíri (ISCED 1B) – ZUŠ Veľký Krtíš, v hre na klavíri (ISCED 2B a II. stupeň) – ZUŠ Revúca, akordeón – ZUŠ Rimavská Sobota, spev – ZUŠ Poltár. Víťazi a laureáti jednotlivých nástrojov a spevu vo svojich kategóriách sa zišli

Print Friendly, PDF & Email

Celoslovenská súťaž Pink Song 2015 vo Zvolene

Po piaty krát vo Zvolene na Súkromnej základnej umeleckej škole a Súkromnou konzervatóriu Pink –Harmonykonala celoslovenská súťaž Pink Song 2015 a to v sólovom klasickom a populárnom speve. Dňa 30.4.2015 sa vo Zvolene zišlo viac ako 140 spevákov, ktorí vo svojich kategóriách  interpretovali v dvoch štýloch – v klasickom a populárnom speve. Súťaž bola jednokolová a súťažilo sa v 5 kategóriách. Keďže tohto roku

Print Friendly, PDF & Email

Pódium mladých tanečníkov 2015 – nadregionálna súťaž vo Veľkom Krtíši

   Tanečníci zo základných umeleckých škôl – SZUŠ Lučenec, Modrý Kameň, Rimavská Sobota, Revúca, Tisovec, Poltár a po prvý krát  aj ZUŠ Balog nad Ipľom z regiónov Novohrad, Gemer a Malohont v rôznych choreografiách a kategóriách sa predstavili na nadregionálnej súťažnej prehliadke tancov, ktorá sa konala dňa  21.4.2015 vo Veľkom Krtíši. Organizátorom súťaže bola ZUŠ Veľký Krtíš. V bohatej

Print Friendly, PDF & Email

Celoslovenská detská interpretačná súťaž Jána Cikkera v Banskej Bystrici

Celoslovenská súťaž Jána Cikkera sa uskutočnila už po 23-krát na Slovensku v dňoch 24.-26. apríla 2015. Vyhlasovateľom súťaže je MŠ SR, Nadácia Jána Cikkera a jej hlavným organizátorom je ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici. Súťaž sa organizuje každý rok pre inú skupinu nástrojov, takže súťažiaci v hre na dychové nástroje sa dostanú na celoslovenskú súťaž len raz za

Print Friendly, PDF & Email

„Zahrajže mi píšťalôčka“ – úspech žiakov ZUŠ Poltár na celoslovenskej súťaži v Nových Zámkoch

Dňa 19. 3 2015 sa v Nových Zámkoch uskutočnil 8. ročník celoslovenskej súťaže „Zahrajže nám píšťalôčka“.  Pravidelne sa tam stretávajú talentovaní žiaci a ich pedagógovia zo Základných umeleckých škôl Slovenska i zahraničia. Štyri žiačky ZUŠ Poltár sa zúčastnili tejto súťaže a na pódiu predniesli svoj súťažný repertoár, zostavený zo skladieb barokovej a súčasnej hudby a

Print Friendly, PDF & Email

Môj prvý koncert

Môj prvý koncert  Dňa 27.1.2015 o 15:45 našu koncertnú sálu v Poltári zaplnilo veľa detských umelcov, ktorí netrpezlivo čakali na svoj „prvý koncert“. Stalo sa u nás peknou tradíciou, že najmladší žiaci, žiaci prípravných a prvých ročníkov otvárajú novoročnú koncertnú sezónu Základnej umeleckej školy v Poltári svojím koncertom pod názvom „Môj prvý koncert“. Koncertnú sálu zdobili panely výtvarných prác našich

Print Friendly, PDF & Email

Vydarená premiéra tanečníkov a mladých hercov ZUŠ v Poltári

Vydarená premiéra tanečníkov a mladých hercov ZUŠ v Poltári  Dňa 17. marca 2015 sa Dom kultúry v Poltári zaplnil rodičmi, žiakmi a širokou  verejnosťou v počte viac ako 250 divákov.  Prvýkrát  sa tanečný a literárno-dramatický odbor osamostatnil od hudobného a zorganizovali vlastné predstavenie – premiéru ich umeleckej produkcie. Úvod patril tanečníkom, kde sa prestavili žiaci prvého a druhého ročníka veselou choreografiou

Print Friendly, PDF & Email

Rodinný koncert

Rodinný koncert a „koláčová párty“ na ZUŠ v Poltári  Deň 25. 3. 2015 bol výnimočný pre nás všetkých – žiakov, učiteľov, rodičov. V koncertnej sále ZUŠ sa pripravoval koncert, ktorý bol svojou formou iný  –  „RODINNÝ“ . ZUŠ v Poltári je škola súrodencov, ale i veľkou rodinou, pretože spoločné muzicírovanie opätovne potvrdilo vzťah: žiak – učiteľ – rodič

Print Friendly, PDF & Email

Krajská prehliadka Mládež spieva 2015 Banská Bystrica

Spevácky zbor Krištálik na krajskej prehliadke Mládež spieva 2015 v Banskej Bystrici             Mládež spieva je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou – krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou detských a mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou. Dňa 17. apríla 2015 sa v koncertnej sále ZUŠ v Banskej Bystrici konala krajská prehliadka detských zborov, ktoré postúpili z regionálnej prehliadky. Prvý krát sa tejto

Print Friendly, PDF & Email