Úspech speváckych zborov v Banskej Bystrici

V piatok 21.apríla 2017 sa zborový spev niesol Banskou Bystricou. Tu sa každoročne koná krajská súťažná prehliadka Mládež spieva. Tento rok súťažili detské zbory do 15 rokov. Za naše mesto súťažili dva zbory – Dievčenský spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda (diriguje Mgr. art Mária Sihelská, korepetítor Martin Šálka) a Spevácky zbor Krištálik (diriguje Mgr. art. Mária Sihelská, hlasovým pedagógom je Mgr. Dagmar Vývleková DiS art. a korepetítorom Mgr. Katarína Kubaliaková DiS art.). Spevácky zbor Krištálik sa tejto súťaže úspešne zúčastnil aj pred dvomi rokmi.

V programe súťažnej prehliadky sme si okrem našich zborov vypočuli aj deti z Detvy, Zvolena, Heľpy, Rimavskej Soboty, Brezna a Novej Bane. Členmi  odbornej poroty boli: PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. – vyučujúci na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. a Mgr. art. Martin Kašša – pedagógovia Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici. Po viac ako dvojhodinovom súťažnom programe mala pri hodnotení výkonov porota veľmi náročnú úlohu. Veď na túto krajskú prehliadku postúpili odporučené detské spevácke zbory z regionálnych kôl súťaže.

 

Spevácky zbor Krištálik za svoj výkon v silnej konkurencii nakoniec získal zlaté pásmo a Dievčenský spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda sa umiestnil v striebornom pásme. Okrem potlesku bol určite pre všetkých z nás najväčšou odmenou umelecký zážitok z krásneho súzvuku detských hlasov.

autor: Mária Sihelská

foto: Peter Kubaliak

Print Friendly, PDF & Email