Spevácke zbory Krištálik a prípravný spevácky zbor Krištálik na prehliadke Mládež spieva 2017 v koncertnej sále ZUŠ v Poltári

 

Mládež spieva je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou – krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou detských a mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou. Dňa 28. marca 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ v Poltári konala súťažná postupová prehliadka detských zborov.

Do tohtoročnej prehliadky sa prihlásili: Detský spevácky zbor Campanella z Brezničky, Spevácky zbor Krištálik Poltár, Dievčenský spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda Poltár, Prípravný spevácky zbor Krištálik Poltár.

Prehliadku hodnotili dirigentky – Dr. Katarína Koreňová, MgA. et. Mgr. art. Oľga Budinská– pedagogičky konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici, Bc. Veronika Veverková – dirigentka zboru Cambiar La Musica v Pohronskej Polhore.

Spevácke zbory ZUŠ Poltár sa predstavili nasledovným programom: Spevácky zbor Krištálik: ľudová pieseň – Ten suchdolský rybník v a capella úprave, L. v. Beethoven – Metronón, B. Coulais – Pohladenie oceánom (sólo Sára Partlová a Michaela Szepesyová), P. Kočí – Medvěd, M. Novák – Strašidlá (sólo – Lukáš Urbančok, Miroslav Dirbák). Prípravný spevácky zbor vystúpil iba v počte 7 členov, čo im však vôbec neubralo na fantastickom výkone. Predstavili sa skladbami: L. Burlas – Žabia škola, Kohút a kurička, A. Filipenko – Na lávke, J. Teml – Pohádky, S. Hvozdík – Cintor, cintor, cintoria, G. Toperczer – Zborjníci a L. Neměc – Pluje parník.

 

 

 

 

 

 

 

Spevácke zbory vedie dirigentka Mgr. art. Mária Sihelská, hlasovým pedagógom je Mgr. Dagmar Vývleková DiS art. a korepetítorom zborov Mgr. Katarína Kubaliaková DiS art.

Spevácky zbor Krištálik postúpil na krajskú súťaž do Banskej Bystrice, ktorá sa bude konať 21.4.2017. Všetkým členom zboru gratulujeme a budeme im držať prsty, aby na krajskej prehliadke podali čo najlepší výkon.

 

 

Mgr. Dagmar Vývleková

hlasový pedagóg zboru

 

Print Friendly, PDF & Email