TALENTÍK MÚZ 2017

Základná umelecká škola v Poltári sa stala organizátorom už 13. ročníka okresnej súťaže Talentík múz 2017.

Hlavným cieľom tvorivej súťažnej prehliadky je podchytiť detský talent v hudobnej, výtvarnej a literárno-dramatickej múze a prípravou na súťažnú tvorivú prehliadku rozvíjať dané schopnosti talentovaných detí pod vedením ich pedagógov.

Dňa 9. júna 2017 súťažili v priestoroch Základnej umeleckej školy v Poltári deti a žiaci z celého okresu –Utekáč, Poltára, Brezničky, Uhorského, Hrnčiarskej Vsi, Hrnčiarskych Zalužian, Cinobane, Málinca. V hudobnej múze – spev, detských ľudových či tanečných piesní súťažilo 28 detí, v dramatickej múze – prednes detskej poézie a prózy 26 detí, v tanečnej múze – 46 detí a vo výtvarnej múze 109 detí – na témy Záhady života v prírode, Muzika hraj! Slovenská ľudová rozprávka. Spolu sa zúčastnilo v I. a II. kategórii 209 detí zo základných a materských škôl okresu Poltár.

Aby sa deti i pani učiteľky dobre cítili, ZUŠ a RZ pripravilo vhodné podmienky, učebne na rozospievanie i občerstvenie pre všetkých zúčastnených. Po otvorení súťaže tanečnej múzy v dome kultúry pani riaditeľkou Mgr. Ľuboslavou Slebodníkovou a hudobnej a literárno –dramatickej múzy zástupkyňou Mgr. Dagmar Vývlekovou v koncertnej sále nasledovala samotná súťaž po kategóriách v jednotlivých múzach. Vyhodnotené práce na výstavných paneloch výtvarnej múzy zdobili priestory koncertnej sály Základnej umeleckej školy v Poltári.

Atmosféra tohto dňa – plná radosti, šťastia a zdravej súťaživosti, vyvrcholila na koncerte víťazov v koncertnej sále ZUŠ za účasti rodičov, učiteľov a hlavne súťažiacich tvorivej prehliadky Talentík múz 2017. Pred samotným vyhodnotením si deti zaspievali povinné pesničky z oboch kategórií – I. kategória –L. Burlas –Vrabeca II. kategória –T. Selepová–Bocian a žabky za sprievodu detskej tanečnej kapely – Junior´s band. Súťaž hodnotili odborné poroty zostavené z učiteľov ZŠ, MŠ a ZUŠ. Spoluorganizátorom súťaže bol Mestský úrad v Poltári, aj jeho kultúrna komisia, ktorí súťaž finančne podporili na zabezpečenie cien pre súťažiacich.

 

 

 

 

 

 

Predsedovia porôt odmenili súťažiacich v každej múze v troch pásmach – zlaté, strieborné, bronzové. Súťažiaci boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Porota udelila aj mimoriadne ceny – ceny laureátov.

Laureátom hudobnej múzy sa stala Sofia Podhorcová zo ZŠ Breznička. 

Laureátom literárno-dramatickej múzy sa stala Nela Ridzoňová z MŠ Kanadská Poltár.

Laureátom tanečnej múzy sa stala choreografia ZŠ Breznička.

Laureátom výtvarnej múzy sa stala Lea Végová zo ZŠ Slobody Poltár.

 

Umelecké podujatie skĺbilo nielen deti, ale i školy v celom okrese, ich učiteľov, rodičov a samotnej Základnej umeleckej školy v Poltári.

Celkové vyhodnotenie súťaže bolo poslané vedeniu každej školy a tiež sa nachádza na našej web stránke www.zuspt.eu

Tešíme sa na ďalší ročník Talentík 2018.

 

Mgr. Dagmar Vývleková

zástupkyňa školy

 

 

Print Friendly, PDF & Email