Imatrikulácia v ZUŠ

„Haló haló, čo sa to tu v našej Zuš-ke opäť deje? Každý učiteľ sa na nás milo smeje. Každý nás tu s otvorenou náručou víta, na ťažké otázky sa nás pýta. Prečo sa nás to pýtali? Pretože nás do Zuškárkej rodinky vítali!“   Ďalší nápad, ktorý vznikol z radu tvorivých učiteľov našej  školy sa tešil

Print Friendly, PDF & Email

12. Európsky deň rodičov a škôl spojený s uvedením knihy do života „Pes Gordon a jeho priatelia“

12.Európsky stupeň Európskeho dňa rodičov a škôl spojený s uvedením do života knihy Pes Gordon a jeho priatelia, ako projekt pre ZŠ, ZUŠ.. čítanie s porozumením. Hudobný program predviedla ZUŠ Poltár, flautové trio v novom zložení, ktoré zahrali repertoár 3 skladieb a fanfáru, krásnu Španielsku Corridu hrala Sonička, ktorá čítala s malým druháčikom poviedku Utečenci

Print Friendly, PDF & Email

„Zahrajže nám píšťalôčka“ – úspech žiakov ZUŠ na celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou v Nových Zámkoch

Stalo sa už tradíciou, že mladí talentovaní umelci v hre na zobcové flauty každý druhý rok predvedú  svoj talent. Tento rok nás mesto Nové Zámky vítalo na súťaži s medzinárodnou účasťou na X. ročníku súťaže „ Zahrajže nám píšťalôčka“ 11. mája 2018. Našu školu reprezentovali štyria žiaci a na pódiu predviedli svoj súťažný repertoár, zostavený

Print Friendly, PDF & Email

Ensemble Ricercata

Umelecký zážitok dnes zažilo nie veľké, ale úprimné publikum žiakov i milovníkov hudby Poltára, ktorí bohatým potleskom odmenili úžasných umelcov Ensemble Ricercata z Bratislavy. Hudba Menslsohna Bartholdyho, Schumanna, Brahmsa a Schuberta…slávnych romantikov vo vynikajúcej interpretácii umelcov ohúrila i žiakov, ktorí prvýkrát sa stretli.. ako oni hovoria… naživo s romantickou hudbou. Veríme, že tzv. vážna hudba

Print Friendly, PDF & Email

PALETA MLADÝCH UMELCOV 2018

PALETA MLADÝCH UMELCOV 2018.. nadregionálna výtvarná súťaž výtvarníkov 14 ZUŠiek Novohradu,Gemera, Malohontu a Hontu 25.5.uzatvorila svoju putovnú výstavu v Dome Matice slovenskej… organizátorom bola SZuŠ v Opatovej-Lučenec. Zmyslom putovnej výstavy, kt. bola otvorená vo všetkých mestách, obciach zúčastnených ZUŠ, aby tvorbu talentovaných výtvarníkov, artefakty rôznych technik videlo čo najviac detí materských, základných i stredných škôl.

Print Friendly, PDF & Email

Talentík múz 2018

TALENTÍK MÚZ 2018… Zuš Poltár zorganizovala už 14.ročník okresnej súťažnej umeleckej prehliadky pre deti a žiakov materských a 1.st.základných škôl celého okresu Poltár pod názvom TALENTÍK MÚZ 2018.SÚŤAŽILO sa v hudobnej, výtvarnej, literárnej a tanečnej múze v 1.kategórií 5-7rokov,v 2.kat.8-10 rokov.Do súťaže sa zapojilo spolu 245 TALENTÍKOV. Krásne výtvarné práce zdobili koncertnú sálu, kde spievali

Print Friendly, PDF & Email

Výchovné koncerty

Výchovné koncerty pre deti materských a 1.stupeň základných škôl organizuje ZUŠ Poltár s cieľom vtiahnúť deti do sveta hudby v prostredí samotnej Zušky. Tohtoročný koncert,“Čarovný hudobný les a tajomstvo truhlice“ odhalí skryté zvieratká.. líšku, ježka, bojové mravce, lienky, čarovnú vílu… ktoré zaznejú i v interpretácii í skladbičiek na klavíri, gitare, zobcovej a priečnej flaute, klarinete,

Print Friendly, PDF & Email

Čarovný hudobný les a tajomstvo truhlice

Základná umelecká škola v Poltári ako každoročne, tak aj tento rok pripravila dňa 24.5.2018 pre žiakov základných škôl a materských škôl v Poltári výchovný koncert pod názvom „Čarovný hudobný les a tajomstvo truhlice“. Koncertná sála sa naplnila malými poslucháčmi, ktorý netrpezlivo očakávali, čo si pre nich pripravili žiaci literárno-dramatického odboru. V čarovnom lese totiž okrem

Print Friendly, PDF & Email

Regionálna prehliadka zborov 2018

Regionálnu prehliadku speváckych zborov 22.5.zorganizovalo NOS v Lučenci a ZUŠ v Poltári v koncertnej sále našej školy – ZUŠ Poltár.  Vystúpili: spevácky zbor Krištálik,prípravný spevácky zbor Krištálik, Dievčenský zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári pod dirigentskou taktovkou Mgr. art. Máriou Sihelskou, spevácky zbor Campanela s dirigentskou Mgr. Terkou Kelementovou DiS art. z

Print Friendly, PDF & Email