Celoslovenská súťaž Pink Song v sólovom speve Zvolen

V krásny slnečný piatkový deň 26.4.2019 sa žiaci Základnej umeleckej školy z Poltára zúčastnili celoslovenskej súťaže Pink Song, ktorá sa konala vo Zvolene.Súťaže sa zúčastnilo 113 mladých interpretov, z ktorých sa do pásiem umiestnenia nedostala ani polovica. Predsedami poroty boli vynikajúci vokálni umelci ako Mgr. Katarína Procházková – sopranistka, sólistka Štátnej opery v Banskej Bystrici,

Print Friendly, PDF & Email

Pódium mladých umelcov v hre na husliach 2019

Pódium Mladých Umelcov 2019 v hre na husle dnes 26.4.2019 uzatvorila umeleckú šnúru súťaží regiónov Novohradu, Gemer, Malohontu a Hont. Organizátorom bola ZUŠ Fiľakovo v prekrásnej budove, hodnej umeleckého diania. Suťaže sa zúčastnilo 10 ZUŠiek s nadanými huslistami. Repertoár bol zostavený vždy zo skladieb 2 slohových období, zahrňujúc 20.a 21.storočie. Predseda poroty bol majstro Ewald

Print Friendly, PDF & Email

Jarný koncert 2019

JARNÝ koncert žiakov ZUŠ Poltár 25.4.2019 v Dome kultúry bol umeleckým zážitkom pre rodičov, hudbumilujúcu verejnosť, ale i pre samotných mladých umelcov, žiakov hudobného a tanečného odboru. Aj výtvarníci sa prezentovali verejnou výstavou, či ilustráciu programového bulletinu a plagátu. Na pódiu sa striedali, sóla rôznych nástrojov, komorná hudba, tanečná kapela Junior’s Band, ľudová hudba Lúčiná,

Print Friendly, PDF & Email

ÚSPECH ŽIAČOK NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI V POVAŽSKEJ BYSTRICI

„Hudba je ako dážď, kvapka za kvapkou preniká do srdca a oživuje ho“ R. Roland  A takýmito kvapkami obohatili srdcia porotcov  žiaci, ktorí predviedli svoje priam excelentné výkony na 12. ročníku medzinárodnej súťažnej prehliadky základných umeleckých škôl SR a ČR v Považskej Bystrici v hre na keyboard. Organizátorom súťaže bola Základná umelecká škola v Považskej Bystrici. Tejto konkuriencieschopnej súťaže sa zúčastnili

Print Friendly, PDF & Email

Pódium mladých umelcov 2019 v hre na gitare

Pódium Mladých umelcov 2019 Nadregionálna súťaž v hre na gitare.  Súťaž sa uskutočnila dňa 9.7.2019 v Lučenci. Súťaže sa zúčastnili žiaci z Veľkého Krtíša, Revúcej, Tisovca, Pohronskej Polhory, Modrého Kameňa, Lučenca, Tornale, Rimavskej Soboty a Poltára. Úroveň interpretácie mladých umelcov bola vysoká po technickej stránke i výberom repertoáru skladieb starých majstrov i hudby 20. A 21. storočia. Predsedom poroty bol Mgr.art.

Print Friendly, PDF & Email

Pódium mladých umelcov 2019 dychové nástroje

Koncertná sála ZUŠ Poltár 12.4.2019 privítala mladých umelcov, ktorí muzicírovali v drevených dychových nástrojoch/priečna flauta, klarinet a saxofón /v nadregionálnej súťaži Pódium Mladých Umelcov. Riaditeľka školy privítala hlavne aktérov súťaže, učiteľov, korepetítorov, predsedu poroty Mgr. Art. Radoslava Solárika Art. D. riaditeľa Konzervatória J. L. Belu z Banskej Bystrice a pani primátorku Mgr. Martinu Brisudovú, ktorá

Print Friendly, PDF & Email

Pódium mladých umelcov 2019 – drevené dychové nástroje

Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši sa stala organizátorom nadregionálnej umeleckej súťaže PMU 2019 v hre na sopránovú a altovú zobcovú flautu, ktorej sa pravidelne zúčastňujú základné umelecké školy z regiónov Novohrad, Gemer, Malohont a Hont. Súťaže sa zúčastnilo i mnoho pedagógov, ktorí naberali skúsenosti zo súťaže a hlavne bohatých repertoárov, či tvorivých aranžmánov skladieb

Print Friendly, PDF & Email

Krajské kolo Mládež spieva 2019

V Základnej umeleckej škole J.Cikkera v Banskej Bystrici sa po roku opäť rozozneli hlasy mladých spevákov. Konalo sa tu krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva. Toto podujatie je vrcholným svojho druhu na Slovensku a realizovalo sa už 50.-krát. Každý párny rok je venovaný mládežníckym a každý nepárny rok detským speváckym zborom. Naše mesto

Print Friendly, PDF & Email

Tanečná súťaž Zvolen

Tanečné zvolenské pódium 3.4.2019 privítalo deti a mládež z Krupiny, Detvy, Očovej, Bojníc, Zvolena, Novák, Hriňovej, Poltára,… kde sa v 46 choreografiach prezentovali vynikajúci talentovaní tanečníci od tých najmenších až po mládež 2.stupňa ZUŠ. Skoro 7 hodín hudby, prekrásnych kostýmov a energie radosťou naplnených tanečníkov vyburcovalo publikum k hlasným ováciam, potlesku a skandovania svojích favoritov.

Print Friendly, PDF & Email

Mládež spieva 2019

V štvrtok 28.marca sa koncertnou sálou Základnej umeleckej školy Poltár niesol zborový spev. Pod hlavičkou Novohradského osvetového strediska sa tu konala regionálna prehliadka detských zborov Mládež spieva. Prehliadky sa síce zúčastnili len 2 spevácke zbory, ale podarilo sa im svojim spevom rozdať množstvo radosti ľuďom, ktorí ich prišli podporiť. V prvej časti programu sa s pripraveným repertoárom predstavil

Print Friendly, PDF & Email