Pódium mladých umelcov 2019 v hre na gitare

Pódium Mladých umelcov 2019 Nadregionálna súťaž v hre na gitare.  Súťaž sa uskutočnila dňa 9.7.2019 v Lučenci. Súťaže sa zúčastnili žiaci z Veľkého Krtíša, Revúcej, Tisovca, Pohronskej Polhory, Modrého Kameňa, Lučenca, Tornale, Rimavskej Soboty a Poltára. Úroveň interpretácie mladých umelcov bola vysoká po technickej stránke i výberom repertoáru skladieb starých majstrov i hudby 20. A 21. storočia. Predsedom poroty bol Mgr.art. Jozef Sivak, ktorý vo vyhodnotiacom seminári zhodnotil priebeh i úroveň súťaže, motivoval žiakov k ďalšiemu umeleckému napredovaniu.

Cieľom PMU je i výmena pedagogických skúseností, či objavovanie nových skladieb autorov 21. Storočia. ZUŠ Poltár reprezentovali Jakub Výberči a Soňa Fehérpatakyová, ktorí získali zlaté pásmo. Laureátom súťaže sa stala Soňa Fehérpatakyová. Gratulujeme naším gitaristom k úspechu, p. uč. Ing. Ladislavovi Černákovi za vzornú prípravu, priateľský, motivačný prístup k žiakom a reprezentáciu ZUŠ a mesta Poltár.

                         Mgr. Ľuboslava Slebodníková DiS. art., riaditeľka ZUŠ Poltár

                                                                                  

Print Friendly, PDF & Email