Pódium mladých umelcov 2019 – drevené dychové nástroje

Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši sa stala organizátorom nadregionálnej umeleckej súťaže PMU 2019 v hre na sopránovú a altovú zobcovú flautu, ktorej sa pravidelne zúčastňujú základné umelecké školy z regiónov Novohrad, Gemer, Malohont a Hont.
Súťaže sa zúčastnilo i mnoho pedagógov, ktorí naberali skúsenosti zo súťaže a hlavne bohatých repertoárov, či tvorivých aranžmánov skladieb domácich i svetových skladateľov. Predsedom poroty bol pedagóg z Konzervatória J. L. Belu z Banskej Bystrice Mgr. art. Anton Prievalský, ktorý s nadšením vyhodnotil výkony súťažiacich a v odbornom seminári kladne vyzdvihol výber vhodných repertoárov, technickú úroveň a snahu mladých umelcov pracovať na svojom umeleckom nadaní. Mladí umelci boli odmenení diplomami a medailami. 
Súťaže sa zúčastnili traja žiaci z triedy Mgr. Márii Kurekovej DiS.art. V prvej kategórii hrali Nela Ridzoňová a Liana Adamová, ktoré sa umiestnili v bronzovom pásme a strieborné pásmo si domov odniesol Timoteus Ančo, ktorý súťažil v druhej kategórii. Veľké poďakovanie patrí aj našej korepetítorke, pani učiteľke Mgr. Kataríne Kubaliakovej DiS.art., ktorá nám venovala veľa so svojho voľného času.

                                                                                  Mgr. Mária Kureková DiS. art.

Print Friendly, PDF & Email