Pódium mladých umelcov v hre na husliach 2019

Pódium Mladých Umelcov 2019 v hre na husle dnes 26.4.2019 uzatvorila umeleckú šnúru súťaží regiónov Novohradu, Gemer, Malohontu a Hont. Organizátorom bola ZUŠ Fiľakovo v prekrásnej budove, hodnej umeleckého diania. Suťaže sa zúčastnilo 10 ZUŠiek s nadanými huslistami. Repertoár bol zostavený vždy zo skladieb 2 slohových období, zahrňujúc 20.a 21.storočie. Predseda poroty bol majstro Ewald Daniela, umelecký vedúci ŠKO Bohdana Warchala. ZuŠ Poltár reprezentovali v 1.kategórii Linda Rusnáková, ktorá svojou interpretáciou obhájila zlaté pásmo.. 1.miesto s návrhom na Koncert víťazov na Hrade v Modrom Kameni 3.5.2019.Staršie huslistky Martinka Marcineková a Viktória Jančová obsadili strieborné pásmo.

Pán učiteľ Barnabáš Szabó bol neskutočne šťastný a hrdý na svoje žiačky, za čo mu patrí vďaka. Vďaka patrí aj p. uč. Olegovi Kováčovi za skvelú korepetíciu. VĎAKA patrí i kolektívu ZUŠ Fiľakovo za príjemnú atmosféru súťaže. MLADÍ UMELCI BOLI odmenení krásnymi diplomami a peknou knižnou publikáciou. GRATULUJEM za reprezentáciu zuš i mesta Poltár.

Ľuba Slebodníková

Print Friendly, PDF & Email