Jarný koncert 2019

JARNÝ koncert žiakov ZUŠ Poltár 25.4.2019 v Dome kultúry bol umeleckým zážitkom pre rodičov, hudbumilujúcu verejnosť, ale i pre samotných mladých umelcov, žiakov hudobného a tanečného odboru. Aj výtvarníci sa prezentovali verejnou výstavou, či ilustráciu programového bulletinu a plagátu.

Na pódiu sa striedali, sóla rôznych nástrojov, komorná hudba, tanečná kapela Junior’s Band, ľudová hudba Lúčiná, Spevácky zbor a bohatý repertoár svetových i slovenských skladateľov. Tanečný odbor malých detí sa predstavil v choreografiach show dance Ninjovia a Vodný svet pod vedením Barborky Olejníkovej. Naozaj krásny jarný podvečer plný tvorivosti a umeleckej interpretácie žiakov a učiteľov ZUŠ Poltár opäť prispel ku kultúrnemu životu nášho mesta. ĎAKUJEME VÁM VŠETKÝM. Ľuba Slebodníková.

Print Friendly, PDF & Email