Krajské kolo Mládež spieva 2019

V Základnej umeleckej škole J.Cikkera v Banskej Bystrici sa po roku opäť rozozneli hlasy mladých spevákov. Konalo sa tu krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva. Toto podujatie je vrcholným svojho druhu na Slovensku a realizovalo sa už 50.-krát. Každý párny rok je venovaný mládežníckym a každý nepárny rok detským speváckym zborom.

Naše mesto na súťaži reprezentoval Spojený detský spevácky zbor z Poltára pod vedením dirigentky Mgr. art. Márie Sihelskej, hlasovým pedagógom je Mgr. Dagmar Vývleková DiS art. a korepetítorom Mgr. Katarína Kubaliaková DiS art. Zbor vznikol spojením troch telies – Dievčenského speváckeho zboru pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári, Prípravného speváckeho zboru ZUŠ a Speváckeho zboru Krištálik pri ZUŠ Poltár. Dva z týchto zborov sa tejto súťaže úspešne zúčastnili aj pred dvomi rokmi.

V programe vystúpili detské zbory z Poltára, Detvy, Heľpy, Brezna, Novej Bane a Ružomberka. Členmi  odbornej poroty boli PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. – pedagogička Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici, PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. a prof. PaedDr. Milan Pazúrik, Csc.– vyučujúci na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Po takmer dvojhodinovom súťažnom programe mali hodnotiaci veľmi náročnú úlohu, keďže výkony zborov boli na veľmi dobrej úrovni.

Spojený detský spevácky zbor z Poltára za svoj výkon v silnej konkurencii nakoniec získal strieborné pásmo. Okrem potlesku bol určite pre všetkých prítomných najväčšou odmenou umelecký zážitok z krásneho súzvuku detských hlasov.

autor: Mária Sihelská Foto: Oľga Kubaliaková

Print Friendly, PDF & Email