SUPERAR

Občianske združenie SUPERAR Slovakia Bratislava pripravilo pre pani učiteľky, vychovávateľky tvorivý Superar workshop, ktorý sa uskutočnil v koncertnej sále ZUŠ Poltár.Pozvanie prijala ZŠ Školská, ZŠ Slobody, Komunitné centrum, MŠ Sklárska a ZUŠ Poltár. Hlavnými aktérmi boli ich deti a žiaci, ktoré s neuveriteľným záujmom boli vtiahnuté do tvorivého procesu=práca s dychom, tvorba tónu, využívanie hlasových

Print Friendly, PDF & Email

Rodinný koncert

Rodinný koncert dnes 26.3.2019 v koncertnej sále ZUŠ Poltár spojil hudbou rodičov, ich deti, súrodenecké páry, staré mamy, či sesternice a bratrancov z 2.kolena a učitelov v jednu veľkú muzikantskú rodinu. Pani učiteľka Sihelská a Svorčíková vyspovedali stremovaných rodičov, ktorým patrí veľká vďaka a obdiv, že mali po mnohých rokoch odvahu nacvičiť pod vedením zanietených

Print Friendly, PDF & Email

Rozprávková skrinka

Dom kultúry v Poltári sa 21.3.2019 naplnil mladými hercami a detským publikom regionálnej prehliadky Rozprávková skrinka, ktorú organizovalo NOS Lučenec a mesto Poltár. Z našej zuš sa predstavili 3 súbory pod vedením p. uč. VERONIKY Berkyovej :Mimoni s hrou WiFi..ntená snehulienka, Kukátko a Maskované Guliverky s hrou Začias, nečias pán učiteľ, Duo-ale rozdielne a Šuliteatro

Print Friendly, PDF & Email

Celoslovenský 14. snem Asociácie ZUŠ EMU Slovakia

Celoslovenský 14. snem Asociácie ZUŠ EMU Slovakia sa konal v Banskej Bystrici 12.a13.3.2019,kde sa zišlo skoro 170 riaditeľov štátnych ZUŠiek. Za účasti MŠ VVa Š, OZPŠaV SR, ŠPÚ, MPC, AzušČR, Raabe, ŠEFT, IZUŠ a iných inštitúcií sa riešili vážne témy, legislatívne zmeny a hlavne finančná podpora tak potrebného umeleckého školstva. BB kraj spestril rokovanie hudobnými

Print Friendly, PDF & Email

Repríza Snehovej kráľovnej

Repríza Snehovej kráľovnej Zuš Poltár uviedla 5.2.2019 reprízu hudobno dramatickej rozprávky SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ, ktorú ponúkla ako darček k polročnému vysvedčeniu, či štartu do druhého polroka deťom a žiakom ZŠ a MŠ. Dom kultúry sa naplnil veselými deťmi z MŠ Sklárska a Kanadská a žiakmi 1.stupňa ZŠ ul. ŠKOLSKÁ. Pekný príbeh súrodeneckej lásky a priateľstva predviedli

Print Friendly, PDF & Email

Môj prvý koncert

MÔJ PRVÝ KONCERT.. najmladší žiaci prípravných ročníkov otvorili koncertnú sezónu 2019 žiakov ZUŠ Poltár. Neformálnym rozhovorom sa deti s pani riaditeľkou rozprávali…, čo to vlastne koncert je? Začali spolu hovoriť o „koncerte“ na futbalovom ihrisku… A tak sa deti preniesli na koncert do koncertnej sály…. kto všetko je potrebný na koncertnú súhru.. Oni.. malí interpréti,

Print Friendly, PDF & Email

Koncert speváckeho zboru Letokruhy

Ženský spevácky zbor LETOKRUHY rozdávali svojím spevom Lásku, radosť, šťastie venované všetkým a hlavne tým, ktorí prišli do Evanjelického kostola v Poltári. Bohatý repertoár zahŕňal zborové piesne adventné,vianočné koledy ale i chrámové, klasické, či spirituálne. Poetické pásmo i poézia umocnila celú atmosféru koncertov. LETOKRUHY zavítali i do Domu sociálnych služieb medzi seniorov, ktorí i počas

Print Friendly, PDF & Email

Snehová kráľovná

Premiera „Snehovej Kráľovnej“..je úspešne za nami. V Kráľovstve zimy sa odohrával príbeh o súrodeneckej láske, o víťazstve dobra nad zlom. Hudobno-dramatické prevedenie klasickej zimnej rozprávky spojenej s pohybom, spevom, a slovom priniesli na divadelné dosky žiaci literárno-dramatického odboru a hudobný odbor speváckeho oddelenia ZUŠ v Poltári.                  

Print Friendly, PDF & Email

Jesenný koncert 2018

Jesenný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Poltár 29.11.2018, plná sála rodičov a priateľov školy, príjemná atmosféra, výstava žiakov výtvarného odboru, umelecký zážitok pre všetkých prítomných. Na pódiu sa striedali sólisti na rôznych hudobných nástrojoch, komorná hra, tanečníci s ľudovými tancami a modernými choreografiami, speváci, ľudový súbor Lúčiná,spevácky zbor Krištálik, tanečná kapela Junior’s Band… viac ako

Print Friendly, PDF & Email