„Banskoštiavnické kladivká“ 2018

Celoslovenskú klavírnu súťaž „Banskoštiavnické kladivká“ 2018 absolvovali 3 klaviristky ZUŠ Poltár. Podmienkou súťaže bolo vo svojej kategórii zahrať skladby 2 slohových období, no jedna z nich musela byť skladba žijúceho slovenského skladateľa.                 V náročnej a umelecky kvalitnej konkurencii klaviristov sme získali strieborné  – Miriama Strašková z triedy

Print Friendly, PDF & Email

Celoslovenská súťaž Pink Song 2018 vo Zvolene

Po ôsmy krát vo Zvolene na Súkromnej základnej umeleckej škole a Súkromnou konzervatóriu Pink –Harmony konala celoslovenská súťaž Pink Song 2018 a to v sólovom klasickom a populárnom speve. Dňa 27.4.2018 sa vo Zvolene zišlo 110 spevákov, ktorí vo svojich kategóriách  interpretovali v dvoch štýloch – v klasickom a populárnom speve. Súťaž bola jednokolová. Keďže tohto roku sa súťaže zúčastnilo také veľké

Print Friendly, PDF & Email

Pódium mladých tanečníkov 2018

Pódium Mladých Tanečníkov 2018 sa konalo 18.4.2018 v Rimavskej Sobote, ktorého sa zúčastnili základné umelecké školy 4 regiónov. Vyše 40 choreografií ZUŠiek sa prezentovali v klasickom, ľudovom, modernom, tanci, show dance, open choreografií, street dance, scénickom tanci… Celé hľadisko detí a ich učiteľov burácalo bohatým potleskom a krikom, kedy povzbudzovali každé jedno vystúpenie tanečníkov. Každá škola bola

Print Friendly, PDF & Email

Putovná výstava – Paleta mladých výtvarníkov 2018

Dňa 9.3.2018 sa konala vernisáž výtvarných prác XI. ročník Palety mladých umelcov 2018 ZUŠ Novohradsko – Gemersko – Malohontského regiónu. Pravé umenie nachádza krásu všade a táto sa zračila v podaní skoro 114 prác talentovaných detí 11 základných umeleckých škôl – ZUŠ Rimavská Sobota, ZUŠ Veľký Krtíš, SZUŠ Lučenec Opatová, Cirkevná ZuŠ Lučenec, ZUŠ Hnúšťa, ZUŠ Fiľakovo,

Print Friendly, PDF & Email

Úspech spevákov na Pódium mladých umelcov 2018

Nadregionálna súťaž 14 umeleckých škôl – Pódium mladých umelcov, sa stala tradíciou, na ktorej sa stretávajú mladí talentovaní umelci. Keďže hudobný odbor v sebe zahŕňa množstvo hudobných nástrojov, každý rok medzi sebou súťažia iné nástroje. Tento rok si ZUŠky medzi sebou rozdelili súťaž v speve, klavíri a akordeóne. Dňa 13.4 2018 sa na ZUŠ v Poltári konala súťaž v speve.

Print Friendly, PDF & Email

Rodinný koncert a „koláčová párty“ na ZUŠ v Poltári

Deň 22. marca 2018 bol výnimočný pre nás všetkých – žiakov, učiteľov, rodičov. V koncertnej sále ZUŠ znel už tradične „RODINNÝ KONCERT“, v ktorom účinkovali rodičia, súrodenci i iní členovia rodiny. Program bol zostavený predovšetkým z komornej hry, duá, triá, kvartetá rôznych evergreenov, piesní ľudových i populárnych, ale i skladieb vážnej hudby. Rodina Fehérpatakyovcov – otec, Sonička a Marko zahrali v gitarovom triu

Print Friendly, PDF & Email

Výtvarníci zo ZUŠ Poltár úspešní na medzinárodnej výstave v Prahe – Madame Humanité

Motto výstavy:   “Vše co je krásné, je zrovna tak užitečné, jako to, co je jen užitečné.“ ​ Cieľom výstavy bolo zapojenie žiakov a študentov v umeleckej tvorbe neformálnym vzdelávaním, či tvorivou činnosťou a rozvíjaním osobných vedomostí a umeleckých zručností. Vzhľadom nato, že je to medzinárodná výstava ide i poznanie svetových a kultúr a medzikultúrneho učenia, záujmov o svoje okolie a dianie vo svete.

Print Friendly, PDF & Email

Metodický deň v Tisovci

Učitelia a žiačky Nina Fitalová – flauta, Andrea Hedvigyová-akordeón sa zúčastnili metodického DŇA V TISOVCI , boli súčasťou otvorených hodín, seminárov. VYVRCHOLENÍM bol koncert všetkých zúčastnených, ako hostia vystúpil akordeónový orchester ZUŠ z Lipany a študenti Konzervatória BB. Hudba, bohaté skúsenosti odborníkov obohatili všetkých prítomných a umelecký zážitok sa vryl hlboko do sŕdc prítomných.

Print Friendly, PDF & Email

Ples Rimavská Sobota

Kultúrny program mladých umelcov ZUŠ Poltár na významnom plese v RIMAVSKEJ SOBOTE zaujal hostí nielen z regiónu, ale i poslancov Národnej rady SR. Opäť sme reprezentovali nielen zušku, ale i mesto Poltár. Vďaka patrí nielen prázdninujúcim študentom, ale i p. učiteľom Ing. L. Černákovi, V. Berkyovej a Ľ. Slebodníkovej.      

Print Friendly, PDF & Email

Môj prvý koncert – žiaci prípravných ročníkov otvorili novú koncertnú sezónu roku 2018

Novú koncertnú sezónu 2018 otvárajú vždy tí najmladší umelci, žiaci prípravných ročníkov všetkých odborov Základnej umeleckej školy v Poltári. Pútavý názov „Môj prvý koncert“ prezrádzal, že na pódiu vystúpili po prvýkrát žiaci – interpréti v hre na rôznych nástrojoch. Koncertnú sálu zdobili panely výtvarných prác našich malých výtvarníkov. Aj programový bulletin  bol graficky dotvorený prácou Silvie Hroncovej

Print Friendly, PDF & Email