Prípravný spevácky zbor

Prípravný spevácky zbor

Zborový spev má na ZUŠ všetky prednosti kolektívnej činnosti, pôsobí na citový, etický a estetický rozvoj mladého jedinca. Zborový spev je krása súzvuku hlasov, harmónie, radosti zo spoločnej tvorby uceleného diela, ktorá sa dá dosiahnuť len na základe kvalitnej hlasovej prípravy. Práca v speváckom zbore plní funkciu edukačno – relaxačnú pre všetky vekové kategórie žiakov ZUŠ. Poskytuje žiakom možnosť zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje ich emocionalitu, rozširuje hudobnú gramotnosť a pomáha tak utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti. Cieľom premetu je poskytnúť možnosť vzdelávania sa všetkým, ktorí prejavia záujme o účinkovanie v speváckom zbore. Učivo vyberá učiteľ podľa úrovne umeleckej vyspelosti speváckeho zboru, veku žiakov a ďalších faktorov, ktoré majú význam pre správny výber učebného materiálu.

Na škole začal fungovať aj prípravný spevácky zbor. Počet členov je 8 vo veku od 4 – 8 rokov.

 

Print Friendly, PDF & Email