Spevácke zbory Krištálik a prípravný spevácky zbor Krištálik na prehliadke Mládež spieva 2016 v koncertnej sále ZUŠ v Poltári

Mládež spieva je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou – krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou detských a mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou. Dňa 6. mája 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ v Poltári konala nesúťažná prehliadka detských zborov. Napriek tomu, že tento rok súťažia mládežnícke zbory, NOS Lučenec sa rozhodlo, vyhlásiť nesúťažnú prehliadku detských speváckych zborov.

            Do tohtoročnej prehliadky sa prihlásili: Detský spevácky zbor Campanella z Brezničky, Spevácky zbor Krištálik Poltár, Dievčenský spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda Poltár, Prípravný spevácky zbor Krištálik Poltár, SPOLU – HLÁSKY detský spevácky zbor pri ZŠ M. R. Štefánika Lučenec.

Diplom

    Diplom

Prehliadku hodnotili dirigentky – Dr. Katarína Koreňová, a MgA. et. Mgr. art. Oľga Budinská– pedagogičky konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici.

Mládež spieva 2016KrištálikMládež spieva 2016  Spevácke zbory ZUŠ Poltár sa predstavili nasledovným programom: Spevácky zbor Krištálik: Singing, Čie sú to húsky, Dýnom, dánom, Hej, Pane déšť, Oceán, Ipharadisi. Sólo  spievali Michaela Uhríková, Michaela Szepesyová a Vivien Balogová. Prípravný spevácky zbor: Voláme Vás, Počtár, Struna struny strunky, Slonia pesnička, Hájný je lesa Pán. Oba spevácke zbory vystúpili v nových tričkách a podali krásne výkony, za ktoré boli odmenené potleskom všetkých prítomných.

Krištálik

Spevácke zbory ZUŠ Poltár

Spevácke zbory vedie dirigentka Mgr. art. Mária Sihelská, hlasovým pedagógom Krištáliku je Mgr. Dagmar Vývleková DiS art. a korepetítorom zborov Mgr. Katarína Kubaliaková DiS art.

                        Všetkým členom oboch zborov gratulujeme a prajeme veľa úspechov do ďalšej tvorivej práce.

                                                                                                                      vedenie ZUŠ Poltár

Print Friendly, PDF & Email