ZUŠ na Improlige v Lučenci

  29.októbrer 2016 patril Dom kultúry Boženy Slančíkovej Timravy Lučenec, improvizácií. NOS Lučenec ako každý rok tak aj tento, zorganizovalo súťaž a worshop venovaný improvizácií pod názvom IMPROLIGA 2016 . Najstarší žiaci ZUŠ Poltár a elokovanej triedy Kalinovo v literárno-dramatickom odbore sa taktiež worshopu a súťaže zúčastnili a zasúťažili si. Lektor a skvelý herec Mgr. Boris

Print Friendly, PDF & Email

Žiaci ZUŠ v Poltári na návšteve v komunitnom centre Mikuláš podľa mojich predstáv

Dňa 22.11.2016 starší žiaci ZUŠ Poltár absolvovali výučbu v rámci otvorenej hodiny v spolupráci s Komunitným centrom v Poltári. Cieľom tejto hodiny bolo zblížiť cez umenie obidve skupiny detí pri spoločnej práci na tému: „Mikuláš podľa mojich predstáv“. Žiaci ZUŠ pri práci pomáhali mladším deťom s ich tvorbou, a tak svoje poznatky mohli otestovať aj v skutočnej praxi. Menším deťom sa zas

Print Friendly, PDF & Email

Mladí umelci ZUŠ v Poltári si uctili seniorov v Slanej Lehote

Hudba v interpretácii žiakov ZUŠ v Poltári navodila emotívnu atmosféru v sociálnom zariadení Tília v Slanej Lehote. Zazneli populárne piesne V sieti ťa mám (Kristína), Dnes sa mi nechce nič (Zuzana Smatanová) v podaní Sáry Partlovej a Michaely Szepesyovej, Ragtime v interpretácii gitaristky Soni Fehérpatakyovej, Veselý duett P. Ďuriša – Tanec  v podaní Radky Gombalovej (priečna flauta) a Soni Feherpatakyovej (gitara), či lyrický Spomienka na

Print Friendly, PDF & Email

Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2016

  Dňa 15.11.2016 sa zišli mladí umelci a ich učitelia Základnej umeleckej školy v Poltári na verejnom koncerte v koncertnej sále ZUŠ za účasti rodičov, priateľov, ale i žiakov vyšších ročníkov hudobnej náuky, kde naši mladí umelci interpretovali na rôznych nástrojoch hudbu 20. a 21. storočia. Koncert Portréty 2016 je súčasťou spoločného celoslovenského a európskeho projektu Portréty, ktorého organizátorom je New

Print Friendly, PDF & Email

Cesta za umením 2016

Cesta za umením žiakov, učiteľov a priateľov školy a  muzikál Móric Beňovský               Základná umelecká škola a RZ každý rok organizuje pre svojich žiakov, učiteľov, ale i rodičov umelecký zájazd pod názvom: Cesta za umením. Cieľom zájazdu bolo stretnutie s pravým umením a spoznávanie historickej metropoly východneho Slovenska – Košice. Na tomto zájazde sa zúčastnili žiaci všetkých odborov –

Print Friendly, PDF & Email

„BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ 2016“

ZUŠ v starobylom baníckom meste Banská Štiavnica hostila v stredu 11. mája účastníkov prvej klavírnej prehliadky „Banskoštiavnické kladivká 2016“. Neboli to banícke kladivká z erbu tohto krásneho mesta, ale kladivká rozoznievajúce struny koncertných klavírov, ktoré zvolali do Banskej Štiavnice šikovných klaviristov z celého Slovenska. Na prvom ročníku tejto prehliadky zameranej na interpretáciu súčasnej slovenskej hudby pre detského interpreta sa medzi

Print Friendly, PDF & Email

Spevácke zbory Krištálik a prípravný spevácky zbor Krištálik na prehliadke Mládež spieva 2016 v koncertnej sále ZUŠ v Poltári

Mládež spieva je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou – krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou detských a mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou. Dňa 6. mája 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ v Poltári konala nesúťažná prehliadka detských zborov. Napriek tomu, že tento rok súťažia mládežnícke zbory, NOS Lučenec sa rozhodlo, vyhlásiť nesúťažnú prehliadku detských speváckych zborov.             Do tohtoročnej

Print Friendly, PDF & Email

Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského v Košiciach

Základná umelecká škola v Košiciach pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho organizovala už šiesty ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského.          Dňa 4. mája 2016 sa v ZUŠ v Košiciach zišli mladí speváci z celého Slovenska, ktorí súťažili v 4. kategóriách. Súťaž bola oproti predchádzajúcim rokom jednokolová a porotu tvorili vyslovení odborníci: Jaroslav Dvorský – sólista Štátneho divadla Košice,

Print Friendly, PDF & Email

Celoslovenská súťaž Pink Song 2016

Po šiesty krát sa vo Zvolene na Súkromnej základnej umeleckej škole a Súkromnou konzervatóriu Pink –Harmony konala celoslovenská súťaž Pink Song 2016 a to v sólovom klasickom a populárnom speve.             Dňa 29.4.2016 sa v nových priestoroch súkromného konzervatória vo Zvolene zišlo viac ako 110 spevákov, ktorí vo svojich kategóriách  interpretovali v dvoch štýloch – v klasickom a populárnom speve. Súťaž bola jednokolová

Print Friendly, PDF & Email