Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2017

Dňa 14.11.2017 sa zišli mladí umelci a ich učitelia Základnej umeleckej školy v Poltári na verejnom koncerte v koncertnej sále ZUŠ. Za účasti rodičov, priateľov hudby interpretovali na rôznych nástrojoch hudbu 20. a 21. storočia.

Koncert Portréty 2017 je súčasťou spoločného celoslovenského a európskeho projektu Portréty, ktorého organizátorom je New Music for Kids and Teens.

Cieľom koncertného projektu je:

  • priniesť súčasný hudobný jazyk na najnižší stupeň hudobného vzdelávania na Slovensku – ZUŠ
  • aktívne zapojiť deti a mládež do realizácie nových partitúr
  • získať nových poslucháčov a interpretov súčasnej hudby
  • poskytnúť prostriedok pre spoznávanie súčasnej hudby európskych a mimoeurópskych národov.

Jednotlivé programové čísla boli prezentované v obrazovej i textovej podobe diaprojektorom na stenu v koncertnej sále, kde si jednotliví žiaci mohli prezrieť i portréty súčasných skladateľov, či zapozerať sa do partitúr jednotlivých skladieb. Na koncerte zazneli skladby G. Kurtága, ktorý využíval nové výrazové i technické prostriedky hudby ako sú: glissandá, hra lakťom, päsťou, dizonancie podporené pedálmi, ale súčasne dával priestor k tvorbe tónu, emocionálnemu prežívaniu interpreta, Iľja Hurníka, či Béla Bartóka.

 

 

 

 

 

 

Zaujímavosťou bola i interpretácia skladby Márie Sihelskej podľa Tomáša Boroša – Skladačka č. 1, ktorú interpretoval spevácky zbor Krištálik. Skladba vznikla kompozičným spôsobom – improvizáciou. Autorka využila motívy detských piesní – Prší prší, Voláme vás. Sprievod tvoril v pravidelných pulzáciách tón a1 a skladba evokuje „hru“ – striedanie znejúceho hlasu naľavo a napravo od ostináta.

Veselú náladu vytvorilo gitarové trio Jakub Výberči, Marko Fehérpataky a Soňa Fehérpatakyová, ktorí predviedli od T. Stachak Jarný vánok. I spevácke čísla v podaní Sáry Partlovej a Michaely Szepesyovej, či Vanessky Pinkovej zaujali obecenstvo peknými melódiami v modernej harmónii.

 

 

 

 

 

 

Skladbu Le petit berger (Malý pastierik) sme si vypočuli v podaní Radky Gombalovej. V úvode znela jemná, zádumčivá melódia pastierika. Klavír v sprievode dotváral frázy v okrajových polohách klavíra.

Mladí umelci boli odmenení sladkosťami a malými darčekmi a bohatým potleskom celého publika.

 

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

riaditeľka ZUŠ Poltár

Print Friendly, PDF & Email