Srdcom k tancu

V novovytvorenej tanečnej sále v elokovanej triede tanečného odboru v Hrachove na otvorenej hodine sa predstavili žiačky prípravného, prvého a druhého ročníka. Obsahom otvorenej hodiny bol i nácvik choreografie na hudbu J. Biebera, ktorú žiačky pripravujú na Vianočnú besiedku v ZŠ Hrachove dňa 22.12.2017. Spolu s pani učiteľkou Barborkou Olejníkovou po skončení nácviku vytvorili názov choreografie „Srdcom k tancu“. Vedenie ZUŠ Poltár vytvorilo pre žiakov tanečného odboru novú triedu vybavenú veľkoplošnými zrkadlami, pohyblivými madlami, žinienkou, lavičkami, vešiakmi a výkonným prehrávačom. Súčasne pán riaditeľ Mgr. Rastislav Bálint vybavil triedu plávajúcou podlahou danej tvrdosti s protišmykovým efektom, za čo mu patrí vďaka. Veríme, že v novovybudovanej triede vzniknú nové choreografie, že žiaci tanečného odboru budú prezentovať svoje tanečné umenie na koncertoch ZUŠ v Poltári i v Hrachove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tento deň 5.12.2017 sa uskutočnil aj triedny interný koncert žiakov hudobného odboru pod vedením p. uč. Brigity Bohóovej DiS art.

 

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

riaditeľka ZUŠ Poltár

Print Friendly, PDF & Email