Mikuláš sa vybral aj do Základnej umeleckej školy v Poltári

„Na svätého Mikuláša, keď sa zvečerí, tichá radosť k oknu kráča, vchádza vo dverí. Oslovuje všetky deti dobrotivým slovom: váži skutky, predsavzatia po dobrom, či po zlom. Že lepšieho viacej bolo? To vás, deti, chváli – Mikuláš Vám do oblôčka kladie sladké dary.“

  1. december je dňom, kedy každé dieťa oslavuje „Mikuláša“.

Podvečer 5. decembra prvýkrát zavítal Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi – anjelmi a čertami aj do Základnej umeleckej školy v Poltári. Samotný nápad vznikol v triede literárno-dramatickom odbore, pod vedením p.uč. Veroniky Berkyovej. Každý žiak v triede prezentoval svoj nástroj – zahral, či zaspieval pieseň. Mikuláš zo svojho „sladkého vreca“ všetkým deťom, ale aj pedagógom porozdával sladkosti.


Tento nápad bol prekvapením nielen pre samotné deti, ale aj pedagógov, preto veríme, že Mikuláš zavíta aj budúci rok a „príchod Mikuláša“ sa stane tradíciou aj na škole.

Mgr. Dagmar Vývleková

zástupkyňa ZUŠ

 

Print Friendly, PDF & Email