Ocenenie Cena mesta Poltár Základnej umeleckej škole Poltár

Dňa 12. septembra 2017 o 16:00 hod v obradnej sieni mesta Poltár získala ocenenie Cenu mesta Poltár Základná umelecká škola za výnimočný prínos v oblasti umeleckého vzdelávania, reprezentáciu a dosahovanie vynikajúcich výsledkov v regionálnych a celoslovenských súťažiach a šírenie dobrého mena mesta Poltár v Slovenskej republike a zahraničí. Ocenenie z rúk primátora mesta Poltár si prevzala riaditeľka školy Mgr. Ľuboslava Slebodníková.

 

 

 

 

 

Obohatením celého podujatia bol kultúrny program v podaní speváčky pani Daniely Šufliarskej a mladého talentovaného speváka, finalistu súťaže Československo má Talent 2016, študenta 6. ročníka odboru muzikálové herectvo Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici Martina Vetráka.

 

 

Mgr. Dagmar Vývleková

 

 

Print Friendly, PDF & Email