ABSOLVENTI ZUŠ V POLTÁRI SLÁVILI SVOJ DEŇ UMENÍM

 

Dňa 2. júna 2017 bol deň, kedy absolventi 1., 2. stupňa v hudobnom, výtvarnom literárno-dramatickom odbore verejne absolvovali koncertom a výstavou. Štúdium ukončili 18 absolventi záverečnými skúškami 30. mája 2017, kde hudobníci preukázali svoje interpretačné zručnosti, výtvarníci prezentovali svoje projekty a obhajovali výtvarné práce. Predsedom poroty bola zástupkyňa ZUŠ Fiľakovo Mgr. Katarína Gášparová, ktorá našich absolventov pochválila a konštatovala, že žiaci poltárskej ZUŠ-ky boli úspešní.

A nastal slávnostný deň, kde pri príležitosti ukončenia štúdia na ZUŠ v Poltári boli prítomní rodičia, verejnosť, učitelia, prednosta mestského úradu Ing. Pavel Olšiak, predsedníčka rady školy a poslankyňa mestského zastupiteľstva Mgr. Martina Brisudová, predseda školskej komisie, zástupca primátora a poslanec mestského zastupiteľstva  MVDr. Július Balog. Vernisáž výstavy bola otvorená „hudobným darčekom“ mladších žiakov, spevom a komorným duom, a tak sa hudobná múza skĺbila s výtvarnou. Riaditeľka školy Ľuboslava Slebodníková privítala rodičov a predstavila absolventov, ktorí verejne prezentovali svoje výtvarné práce.

 

 

 

 

 

 

 

Nasledoval slávnostný koncert 11 absolventov prvého stupňa: Hudobný odbor – Barbora Almášiová, Simona Jančová, Tereza Kantorová, Jakub Kováč, Pavol Trnavský, Viola Feketeová, Michal Urbančok, Aneta Baníková, Aneta Dirbáková, Denisa Garajová, Daniela Švantnerová, Výtvarný odbor – Barbora Almášiová, Denisa Garajová, Patrik Oláh, Zina Karáseková a 2 absolventov druhého stupňa hudobného odboru – Laura Cabanová, Kristína Dovalová. Veľmi emotívnym sa pre všetkých zúčastnených stala ukážka poetického pásma s názvom Nedopovedané, ktoré predviedla absolventka II stupňa Paulína Janíková o svojej pani učiteľke nebohej Sonke Figovej.

Fascinujúca hudba b-mol koncertu P. I. Čajkovského a Gaudeamus igitur uviedli všetkých absolventov do koncertnej sály k slávnostnému aktu ukončenia štúdia na ZUŠ. Dojímavé, precítené príhovory riaditeľky školy Mgr. Ľuboslavy Slebodníkovej, študentky Paulíny Janíkovej,  p. Renáty Urbančokovej za rodičov, či predsedníčky rady školy a poslankyne mestského zastupiteľstva Mgr. Martiny Brisudovej utvrdili verejnosť, že absolventi tejto školy sú hodní niesť  „titul absolvent“, že dokázali svojím štúdiom naplniť profil absolventa ZUŠ. Niektorí z absolventov sú pripravení pre ďalšie štúdium na stredné a vysoké umelecké školy, no hlavne sú pripravení do života vnímať kultúru a umenie ako súčasť ich celoživotného vzdelávania, či postoja k umeniu.

Rodičovské združenie pri ZUŠ v Poltári odmenilo absolventov darčekom foto tabla, ružou a písacími potrebami od školskej komisie mesta Poltár, ktoré odovzdal  MVDr. Július Balog.

Slávnostný deň sa ukončil rozlúčkovým večierkom a dobrou náladou rodičov, učiteľov i samotných absolventov v Reštaurácii Krištáľ.

Mgr. Dagmar Vývleková

zástupkyňa ZUŠ Poltár

Print Friendly, PDF & Email