Tanečný workshop na ZUŠ v Poltári

Dňa 8.decembra 2017 mali žiaci tanečného odboru možnosť zúčastniť sa tanečného workshopu zameraného na street dance a kreatívny tanec, s lektorkou z Rimavskej Soboty – Erikou Litavskou a p.uč.Barborou Olejníkovou.

Erika Litavská spoločne aj s p.uč.Barborou Olejníkovou sa zúčastnili tohto roku Majstrovstiev Európy v Maďarsku a stali sa II.vicemajsterkami Európy, konkrétne Erika Litavská v kategórii Street dance sólo a Barbora Olejníková v kategórii Contemporary-Modern dance sólo. V minulých rokoch, nazbierali lektorky mnoho iných tanečných úspechov. Svoje skúsenosti sa snažili čo najlepšie predať žiakom tanečného odboru. V dopoludňajších hodinách rozvíjali svoje tanečné vedomosti a talent žiačky 4.-6.ročníka. V tejto lekcii sa žiačky učili dve krátke choreografie s naoko ľahkými prvkami, ale s náročnosťou na tanečnú pamäť a techniku. Poobede prišli žiaci 1.-2.ročníka, kde sa viac zamerali na kreativitu každého žiaka a snažili sa spoločne aj s lektorkami vytvoriť krátku choreografiu.

 

 

 

 

 

Cieľom tohto workshopu nebolo len získanie nových tanečných techník, ale aj utuženie vzťahov medzi  žiakmi ZUŠ Poltár a žiakmi v elokovanej triede Hrachovo. Na záver sa pani riaditeľka poďakovala malou pozornosťou lektorkám za skúsenosti, ktoré odovzdali žiakom. Dúfame, že v budúcnosti sa nám podarí zorganizovať tanečný workshop aj v spolupráci s inými lektormi a inými tanečnými štýlmi.

 

  1. uč. Barbora Olejníková
Print Friendly, PDF & Email