Informácie pre sťahujúcich

Informácia pre sťahujúcich.   Stiahnúť si záznam z koncertu je možné po uplynutí dvoch pracovných dní od konania sa koncertu.(výnimka v prípade konia sa koncertu posledný predprázdninový deň, vtedy je možné stiahnúť si koncert druhý pracovný deň po návrate z prázdnin. °Video súbor je vo formáte MP4 (od 480p full screen) a ponúka možnosti spracovania

Krajská súťažná prehliadka moderného a módneho tanca v Žiari nad Hronom

Pohronské osvetové stredisko v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Žiari nad Hronom každoročne pripravuje a zabezpečuje Krajskú súťaž moderného a módneho tanca. Tohto ročníka sa zúčastnili –Tanečný klub Bzučo Hnúšťa, Tanečná škola Štefana Chleba z Lučenca, Zvolena a Žiaru nad Hronom, CVČ z Rimavskej Soboty, Fiľakova, Novej Bani, Banskej Štiavnici, Hip-Hop Break Team Fiľakovo, ZUŠ Rimavská Sobota, ZUŠ Veľký Krtíš, ZUŠ Modrý

Absolventi ZUŠ v Poltári slávili svoj deň umením

Dňa 5. júna 2015 bol deň, kedy absolventi 1., 2. stupňa a štúdia pre dospelých v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore verejne absolvovali koncertom a výstavou. Štúdium ôsmich či dvanástich rokov ukončili 18 absolventi záverečnými skúškami 2. júna 2015, kde preukázali svoje vedomosti, zručnosti a prezentovali projekty v jednotlivých druhoch umenia. Predsedovia porôt Mgr. Katarína Gášparová a Mgr. Izabela Neupauerová  konštatovali,

Ľudová hudba Lúčina

Ľudová hudba Lúčina Predmet ľudová hudba patrí do kolektívnej formy vzdelávania, ktoré sa teší veľkému záujmu žiakov. Ľudová hudba je podstatnou zložkou folklóru, odhaľuje, udržiava, prezentuje a šíri tradície svojho regiónu. V porovnaní s vážnou hudbou je zrozumiteľná takmer všetkým, umožňuje zažiť radosť so spoločného muzicírovania, objavovať a prakticky precítiť krásu ľudových hudieb a ich

Prípravný spevácky zbor

Prípravný spevácky zbor Zborový spev má na ZUŠ všetky prednosti kolektívnej činnosti, pôsobí na citový, etický a estetický rozvoj mladého jedinca. Zborový spev je krása súzvuku hlasov, harmónie, radosti zo spoločnej tvorby uceleného diela, ktorá sa dá dosiahnuť len na základe kvalitnej hlasovej prípravy. Práca v speváckom zbore plní funkciu edukačno – relaxačnú pre všetky