Absolventi ZUŠ v Poltári slávili svoj deň umením

Dňa 5. júna 2015 bol deň, kedy absolventi 1., 2. stupňa a štúdia pre dospelých v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore verejne absolvovali koncertom a výstavou. Štúdium ôsmich či dvanástich rokov ukončili 18 absolventi záverečnými skúškami 2. júna 2015, kde preukázali svoje vedomosti, zručnosti a prezentovali projekty v jednotlivých druhoch umenia. Predsedovia porôt Mgr. Katarína Gášparová a Mgr. Izabela Neupauerová  konštatovali, že žiaci poltárskej ZUŠ-ky boli úspešní.

Absolventi  ZUŠ v Poltári slávili svoj deň umením

Nuž nastal slávnostný deň, kde pri príležitosti ukončenia štúdia na ZUŠ v Poltári boli prítomní rodičia, verejnosť, učitelia a školská komisia mesta Poltár. Vernisáž výstavy bola otvorená „hudobným darčekom“ mladších žiakov, spevom a komorným duom, a tak sa hudobná múza skĺbila s výtvarnou. Riaditeľka školy Ľuboslava Slebodníková privítala rodičov a predstavila absolventov, ktorí verejne prezentovali svoje výtvarné práce.

Absolventi  ZUŠ v Poltári slávili svoj deň umením

Absolventi  ZUŠ v Poltári slávili svoj deň umením

Nasledoval slávnostný koncert, kde okrem absolventov 1. a 2. stupňa koncertovali i dve študentky štúdia pre dospelých p. Stanislava Jenigárová – klavír a Mgr. Jana Lauková – spev. Fascinujúca hudba b-mol koncertu P. I. Čajkovského a Gaudeamus igitur uviedli všetkých absolventov do koncertnej sály k slávnostnému aktu ukončenia štúdia na ZUŠ. Dojímavé, precítené príhovory riaditeľky školy, študentky Andrey Škultétyovej,  p. Vlasty Kojnokovej za rodičov, či predsedu školskej komisie MVDr. Júliusa Baloga utvrdili verejnosť, že absolventi tejto školy sú hodní niesť  „titul absolvent“, že dokázali svojím štúdiom naplniť profil absolventa ZUŠ. Niektorí z absolventov sú pripravení pre ďalšie štúdium na stredné a vysoké umelecké školy, no hlavne sú pripravení do života vnímať kultúru a umenie ako súčasť ich celoživotného vzdelávania, či postoja k umeniu.

Absolventi  ZUŠ v Poltári slávili svoj deň umením

Absolventi  ZUŠ v Poltári slávili svoj deň umením

Absolventi  ZUŠ v Poltári slávili svoj deň umením

Rodičovské združenie pri ZUŠ v Poltári odmenilo absolventov darčekom foto tabla, či ružou od školskej komisie a Obecného školského úradu v Poltári, jej vedúcou Ing. Máriou Pribilincovou.

Absolventi  ZUŠ v Poltári slávili svoj deň umením

Absolventi  ZUŠ v Poltári slávili svoj deň umením

Slávnostný deň sa ukončil rozlúčkovým večierkom a dobrou náladou rodičov, učiteľov i samotných absolventov v Reštaurácii Krištáľ.

Absolventi  ZUŠ v Poltári slávili svoj deň umením

                                                                        Mgr. Ľuboslava Slebodníková

                                                                           riaditeľka školy

 

Print Friendly, PDF & Email