Projekt Zuška do uška

Projekt „Zuška do uška“  Celoškolský projekt- pre žiakov a ich učiteľov  Hudobného, literárno-dramatického, výtvarného odboru   ZUŠ-KA DO UŠKA Projekt ZUŠ-ka do uška  (pesničky našej ZUŠ-ky) je celoškolským projektom pre žiakov a ich učiteľov hudobného, literárno – dramatického a výtvarného odboru. Cieľom projektu jednotlivých odborov je rozvoj kreativity, tvorivých aktivít  – elementárnej kompozície, tvorby ilustrácií, literárnej

Print Friendly, PDF & Email