Ľudová hudba Lúčina

Ľudová hudba Lúčina

Lúčina

Predmet ľudová hudba patrí do kolektívnej formy vzdelávania, ktoré sa teší veľkému záujmu žiakov. Ľudová hudba je podstatnou zložkou folklóru, odhaľuje, udržiava, prezentuje a šíri tradície svojho regiónu. V porovnaní s vážnou hudbou je zrozumiteľná takmer všetkým, umožňuje zažiť radosť so spoločného muzicírovania, objavovať a prakticky precítiť krásu ľudových hudieb a ich úprav, rozširuje umelecké vnímanie a upevňuje národnú identitu. Dôležitým vo vyučovaní tohto predmetu je aj spev, ktorý by mal byť zastúpený     súčasne     s interpretáciou     – s huslistom. Je prípravou k súhre v amatérskych folklórnych zoskupeniach. Predpokladom zaradenia žiaka do ľudovej hudby je určitá technická a muzikálna vyspelosť.Predmet ľudová hudba patrí do kolektívnej formy vzdelávania, ktoré sa teší veľkému záujmu žiakov. Ľudová hudba je podstatnou zložkou folklóru, odhaľuje, udržiava, prezentuje a šíri tradície svojho regiónu. V porovnaní s vážnou hudbou je zrozumiteľná takmer všetkým, umožňuje zažiť radosť so spoločného muzicírovania, objavovať a prakticky precítiť krásu ľudových hudieb a ich úprav, rozširuje umelecké    vnímanie,    upevňuje    národnú

Žiacka ľudová hudba na ZUŠ v Poltári vznikla v školskom roku 1996/97 pod vedením   p.   uč.   Belkovej.   Nový   názov „Lúčina“ dostala v roku 2000. Súboru sa ujal p. uč. Barnabáš Szabó, DiS. art., ktorý ju vedie aj v súčasnosti. Od vzniku ŽĽH vystriedalo mnoho členov, ktorí mali k folklórnej hudbe veľmi blízko – Janko Banga – husle, Peter Fizoľa – husle, Jozef Marcinek – akordeón, Ján Kubaliak – husle,  Lukáš Pribilinec – husle, Kristína Kraváriková – husle, Peter Pribilinec – husle, Erik Pokoš – husle. Žiaci sláčikového oddelenia tak uplatňujú svoje sólistické inštrumentálne zručnosti. Repertoár obsahuje piesne z rôznych regiónov celého Slovenska, ale hlavne z Podpoľania, Novohradu, Gemera a Hontu. Väčšina žiakov Lúčiny je z Kokavy nad Rimavicou, rázovitej folklórnej obce, a tak s obľubou súbor nacvičuje i kokavské piesne.

ŽĽH Lúčina reprezentuje školu i mesto  Poltár  na rôznych  koncertných  pódiách a festivaloch: folklórny festival „Koliesko“ v Kokave nad  Rimavicou, Gombovecfest v Poltári, Medzinárodný folklórny festival v Lučenci, Regionálna súťažná prehliadka detských ľudových hudieb v Haliči,   Dni slovenskej kultúry v Krakowe. Lúčina účinkuje na všetkých koncertoch školy v Poltári, na výchovných koncertoch v našich elokovaných triedach Kokava n./Rim., Málinec, Cinobaňa, Ožďany a Kalinovo.

Lúčina

Súčasné obsadenie žiackej ľudovej hudby Lúčina: husle – Soňa Ňuňuková, Vivien Balogová, Miriam Bencová (aj kontrabas), Martina Marcineková, Viktória Jančová. Spevácku zložku zabezpečujú samotné huslistky súboru.

Ľudová hudba spĺňa aj dôležitú sociálnu funkciu, formujú sa upevňujú priateľské vzťahy medzi hráčkami, ktoré spájajú aj spoločné záujmy a zážitky z vystúpení. V budúcnosti ŽĽH Lúčiná by chcela účinkovať i s tanečnou zložkou, kde choreografia ľudového tanca bude postavená zo žiačok tanečného odboru našej školy, čím sa obohatia kultúrne vystúpenia, podujatia i koncerty ZUŠ v Poltári.

Print Friendly, PDF & Email