Dôležité

 

D ô l e ž i t é
Prosíme rodičov aby rešpektovali termíny, ktoré vyplývajú zo zákona, súvisiace s prihlasovaním a odhlasovaním detí zo Základnej umeleckej školy.

Môžete tak urobiť – k polroku do 31.1. (1)

– ku koncu roku 30.6. (*1)
* Dieťa neodhlásené ku koncu školského roka, bude automaticky zaradené do úväzku vyučujúceho na ďalší školský rok.
Odhlásiť, alebo prihlásiť dieťa treba osobne u riaditeľa školy písomne, formou – prihlášky, resp. potvrdením o ukončení štúdia v Základnej umeleckej škole.
Ďakujeme za pochopenie ZUŠ Poltár
Print Friendly, PDF & Email