Regionálna prehliadka zborov 2018

Regionálnu prehliadku speváckych zborov 22.5.zorganizovalo NOS v Lučenci a ZUŠ v Poltári v koncertnej sále našej školy – ZUŠ Poltár.  Vystúpili: spevácky zbor Krištálik,prípravný spevácky zbor Krištálik, Dievčenský zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári pod dirigentskou taktovkou Mgr. art. Máriou Sihelskou, spevácky zbor Campanela s dirigentskou Mgr. Terkou Kelementovou DiS art. z Brezničky. Každý zbor sa predstavil 6..7 skladbami detských, ľudových piesní, zborových skladieb slovenských a iných skladateľov s originálnou interpretáciou, využitím rôznych výrazových prostriedkov,  zborových choreografií, pohybu, pokrikov, hry na klasické i detské nástroje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porota prof. Konzervátoria z BB Mgr. art. KATARÍNA KOREŇOVÁ a Terézia Veverková vysoko zhodnotili výkony a nápadité choreografie zborov, na odbornom seminári poradili dirigentkám ako ďalej, v čom sa zbory majú zdokonaľovať. Riaditeľka NOS v LC Mária Ambrušová a Milada Bolyošová odovzdali zborom Diplomy za krásne výkony, obecenstvo bohatým potleskom odmenilo malých i väčších spevákov. V Roku speváckych zborov Krištálik vystúpi na koncertoch v Banskej Bystrici s inými zbormi s orchestrom i v lučenskej Synagóge 1.a 3.júna 2018

Mgr. Ľuba Slebodníková

riaditeľka ZUŠ

Print Friendly, PDF & Email