Koncert speváckeho zboru Letokruhy

Ženský spevácky zbor LETOKRUHY rozdávali svojím spevom Lásku, radosť, šťastie venované všetkým a hlavne tým, ktorí prišli do Evanjelického kostola v Poltári. Bohatý repertoár zahŕňal zborové piesne adventné,vianočné koledy ale i chrámové, klasické, či spirituálne. Poetické pásmo i poézia umocnila celú atmosféru koncertov. LETOKRUHY zavítali i do Domu sociálnych služieb medzi seniorov, ktorí i počas Vianoc najviac potrebujú spoločnosť nás všetkých a svojích blízkych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočnou hymnou „Tichou nocou“, vďakou a srdečným potleskom sa LETOKRUHY rozlúčili s prianím Božieho požehnania pre všetkých. LETOKRUHY už tradične ukončili svoju koncertnú sezónu posedením v kruhu svojich blízkych a spoločne sa zabavili, recitátorka Majka i nová členka Veronika zložili básne hovoriace o spevavom živote Letokruhov. Tak Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám….

Mgr. Ľuboslava Slebodníková DiS. art.

Print Friendly, PDF & Email