Jesenný koncert 2018

Jesenný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Poltár 29.11.2018, plná sála rodičov a priateľov školy, príjemná atmosféra, výstava žiakov výtvarného odboru, umelecký zážitok pre všetkých prítomných. Na pódiu sa striedali sólisti na rôznych hudobných nástrojoch, komorná hra, tanečníci s ľudovými tancami a modernými choreografiami, speváci, ľudový súbor Lúčiná,spevácky zbor Krištálik, tanečná kapela Junior’s Band… viac ako 130 talentovaných žiakov. Je úžasné, ako umenie formuje túto mládež.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľka školy moderovaním koncertu príblížila publiku nielen autorov a ich skladby, ale i mladých umelcov, či život školy a ich úspechy. Na koncerte sa uviedol do života i 3.diel zborníka piesní „Zuška Do UŠKA“ spoločné dielo žiakov hudobného, liter. dramatického a výtvarného odboru- tvorivá kreativita, elementárna kompozícia našich žiakov. Bohatý, úprimný potlesk a záverečná skladba T. Okresa -Ľ. Adamca HORÚCA LÁSKA v podaní chlapčenskej kapely Junior’s Band ukončili skoro 2 hodinový koncert.VĎAKA učiteľom za prípravu žiakov, nuž a VŠETCI veríme, že sa Zuške splní sen a túžba mať lepšie priestory vo vlastnej budove pre umeleckú edukáciu talentovanej mládeže s podporou zriaďovateľa školy. Súčastne Vás pozývame na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 20.12.v koncertnej sále ZUŠ.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková DiS. art.

Print Friendly, PDF & Email