Celoslovenský 14. snem Asociácie ZUŠ EMU Slovakia

Celoslovenský 14. snem Asociácie ZUŠ EMU Slovakia sa konal v Banskej Bystrici 12.a13.3.2019,kde sa zišlo skoro 170 riaditeľov štátnych ZUŠiek. Za účasti MŠ VVa Š, OZPŠaV SR, ŠPÚ, MPC, AzušČR, Raabe, ŠEFT, IZUŠ a iných inštitúcií sa riešili vážne témy, legislatívne zmeny a hlavne finančná podpora tak potrebného umeleckého školstva.

BB kraj spestril rokovanie hudobnými vstupmi talentovanej mládeže, medzi ktorými boli i dievčatá zo ZUŠ Poltár. Riaditelia ocenili mladých umelcov bohatým potleskom a veľkým uznaním pedagógom za prípravu.

                                                                                  Mgr. Ľuboslava Slebodníková

                                                                                                   riaditeľka ZUŠ Poltár

Print Friendly, PDF & Email