Snehová kráľovná

Premiera „Snehovej Kráľovnej“..je úspešne za nami. V Kráľovstve zimy sa odohrával príbeh o súrodeneckej láske, o víťazstve dobra nad zlom. Hudobno-dramatické prevedenie klasickej zimnej rozprávky spojenej s pohybom, spevom, a slovom priniesli na divadelné dosky žiaci literárno-dramatického odboru a hudobný odbor speváckeho oddelenia ZUŠ v Poltári.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÁSNA scéna je dielom p. uč. výtvarného odboru Nikoly Gazíkovej. Poďakovanie patrí p. uč. Veronike Berkyovej za scenár, réžiu, p. zástupkyni Dagmar Vývlekovej za hudbu, korepetíciu a za spevácku zložku svojích žiakov, ale i rodičom za pomoc pri tvorbe kostýmov, realizácii i organizácii predstavenia. Umelecký zážitok žiakov ZUŠky v Poltári bol darčekom v predvianočnom zhone hlavne pre rodičov, učiteľov, priateľov a všetkých prítomných, ktorí sa vždy tešia umeniu zuškárov.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková DiS. art.

 

Print Friendly, PDF & Email