Repríza Snehovej kráľovnej

Repríza Snehovej kráľovnej

Zuš Poltár uviedla 5.2.2019 reprízu hudobno dramatickej rozprávky SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ, ktorú ponúkla ako darček k polročnému vysvedčeniu, či štartu do druhého polroka deťom a žiakom ZŠ a MŠ.

Dom kultúry sa naplnil veselými deťmi z MŠ Sklárska a Kanadská a žiakmi 1.stupňa ZŠ ul. ŠKOLSKÁ. Pekný príbeh súrodeneckej lásky a priateľstva predviedli žiaci LDO a speváckeho oddelenia pod vedením p. uč. VERONIKY Berkyovej a Dagmar Vývlekovej. Krásna scéna je dielom p. uč. Nikoly Gazíkovej.

Sme veľmi radi, že repríza mala úspech a mladí divadelníci a speváci boli obdarení potleskom vyše 170 svojích rovesníkov.

ĎAKUJEME. ĽUBA SLEBODNÍKOVÁ

Print Friendly, PDF & Email