Vydarená premiéra tanečníkov a mladých hercov ZUŠ v Poltári

Vydarená premiéra tanečníkov a mladých hercov ZUŠ v PoltáriVytlačiť
 

Dňa 17. marca 2015 sa Dom kultúry v Poltári zaplnil rodičmi, žiakmi a širokou  verejnosťou v počte viac ako 250 divákov.  Prvýkrát  sa tanečný a literárno-dramatický odbor osamostatnil od hudobného a zorganizovali vlastné predstavenie – premiéru ich umeleckej produkcie.

ZUŠ PoltárZUŠ Poltár

Úvod patril tanečníkom, kde sa prestavili žiaci prvého a druhého ročníka veselou choreografiou show dance „Blšky“. V pekných nápaditých kostýmoch a s radosťou a energiou zatancovali žiaci 3. ročníka svoj jazzdance „Emotions“. Staršie tanečníčky 4. ročníka sa prestavili choreografiou „Sexy girls“ a za burácajúceho potlesku štyri dievčatá v trblietajúcich čierno-zlatých kostýmoch predviedli energickú choreografiu.  Sólistka Oľga Dominiková zatancovala dojímavú a náročnú choreografiu „Múza divadelníkov“, v ktorej zatancovala i náročné baletné a gymnastické prvky. Záver tanečného bloku patril najväčšej skupine tanečníkov z Hrachova, ktorí vo svojom show dance „Letná láska“ zatancovali veselú a plnú radosti „show“.

ZUŠ PoltárZUŠ Poltár

Po krátkej prestávke a prestavbe javiska sa prestavil detský divadelný súbor  Šuli teatro s hrou H. Ch. Andersena  „Dievčatko so zápalkami“ v dramatizácii ich učiteľky Mgr. Evy Žírošovej. Prvýkrát sa súbor predstavil zvláštnym prevedením, v ktorom dominovala hudba skupiny Fallgrapp a pohyb, pantomíma. Divadelné predstavenie spracúvalo klasický príbeh, odhaľujúci dnes aktuálne, negatívne momenty, ako je alkoholizmus, využívanie detí na prácu, psychické týranie, gamblérstvo aj nevďačných rodičov. Známy príbeh kolektív mladých divadelníkov poňal  naozaj originálne. P. uč. Mgr. Eva Žírošová oslovila slovenskú skupinu Fallgrapp, ktorí poskytli piesne vo verziách, ktoré dotvárali emotívne dej jednotlivých scén. I keď sa príbeh nekončil happy and-om, no vyvolal hlboký emocionálny a estetický zážitok u všetkých, a kontrast dobra a zla bol evidentný.  Na predstavení sa zúčastnil známy divadelník a porotca Arpád Szabó i organizátorka divadelných predstavení Milada Bolyošová, ktorí po skončení premiéry poskytli mladým umelcom a ich učiteľke vzácne rady, pretože Šuli teatro sa zúčastní regionálne prehliadky „Rozprávková skrinka“, ktorá sa uskutoční 31. 3. 2015 v Dome kultúry v Poltári.

ZUŠ PoltárZUŠ Poltár

Veríme, že takéto podujatia pozdvihnú kultúrny život mesta Poltár a súčasne budú reprezentovať svojimi umeleckými výkonmi ZUŠ Poltár.

ZUŠ PoltárZUŠ Poltár

 

Print Friendly, PDF & Email