Rodinný koncert

Rodinný koncert a „koláčová párty“ na ZUŠ v PoltáriVytlačiť
 

Deň 25. 3. 2015 bol výnimočný pre nás všetkých – žiakov, učiteľov, rodičov. V koncertnej sále ZUŠ sa pripravoval koncert, ktorý bol svojou formou iný  –  „RODINNÝ“ . ZUŠ v Poltári je škola súrodencov, ale i veľkou rodinou, pretože spoločné muzicírovanie opätovne potvrdilo vzťah: žiak – učiteľ – rodič – starý rodič – rodinný príslušník, či priateľ školy.

ZUŠZUŠ

Čo bolo jedinečnosťou tohto koncertu? Nuž na pódiu muzicírovali so svojimi deťmi mamky, otcovia, krstné mamy, ale i starí rodičia, súrodenecké páry, sesternice, či bratranci spolu s pánmi učiteľmi. Program bol zostavený predovšetkým z komornej hry, duá, triá, kvartetá rôznych evergreenov, piesní ľudových i populárnych, ale i skladieb vážnej hudby.

Rodina Fehérpatakyovcov – otec, Sonička a Marko zahrali v gitarovom triu českú ľudovú pieseň „Chovejte mně mátičko“, ktorých suverénne na klavíri doprevádzal mladší súrodenec Tomáško.

ZUŠZUŠ

Slávne Yellow Submarine skupiny Beatles predviedol Oliver Adam s oteckom v gitarovom duete. Pani Danka Garajová si už po štvrtýkrát zahrala na koncertnom pódiu so svojou dcérou  Deniskou (priečna flauta), kde zahrali skladbu P. Wedwooda Come dance with me, sprevádzanú kajonom ich učiteľkou Ľ. Slebodníkovou. Zaznel i úryvok z baletu Labutie jazero P. I. Čajkovského, v podaní malej Niny Bavalovej  z Kokavy nad Rimavicou, ktorá si zahrala so svojou sesternicou Máriou Tisovčíkovou.  Je úžasné, ak rodičia, ktorí chodievali do umeleckej školy si sadli i po 20 rokoch za klavír a zahrali si so svojím dieťaťom ako JUDr. Bronislava Garajová s dcérkou Bronkou, ktoré predviedli Moderato od A. Diabelliho. Starý otec p. J. Kuvik si zahral tiež na heligónke a zaspieval i s triednou učiteľkou Ľ. Slebodníkovou východniarsku pieseň „A od Prešova“ za sprievodu vnučky Radky Gombalovej (priečna flauta). Koncert vygradoval ľudový súbor Lúčina s piesňou „V tom hriňovskom peknom hájiku“, ktorej primášom bol MVDr. Július Balog.  Program koncertu bol zostavený z 21 umeleckých výkonov interpretov. Muzikantské výkony všetkých interpretov boli odmenené bohatým potleskom a dospelí peknou voňavou ružou.

ZUŠ
ZUŠ

V rodine nesmie chýbať komunikácia. Tá prebehla neformálne na javisku, kde pani p. zástupkyňa Mgr. D . Vývleková  a p. uč. Mgr. art. M. Sihelská vtipne vyspovedali súrodencov ,rodičov i starých rodičov. Bolo to smiechu, či zaujímavých odpovedí a informácií o cvičení, či rodinných vzťahoch, tréme, či láske k hudbe.

Záver „Rodinného koncertu“ patril učiteľskému kvartetu F. Klempárovi – saxofón, O. Gállovi – klavír, L. Černákovi – gitara, B. Szabóovi – kontrabas, ktoré profesionálne zahralo skladbu G. Michaela – Careless whisper.

ZUŠZUŠ

Predsedníčka RZ Mária Fehérpatakyová poďakovala celému pedagogickému zboru za veľký umelecký zážitok z koncertu, popriala učiteľom veľa zdravia, trpezlivosti, pedagogických úspechov a dobrých  talentovaných žiakov. Uistila za všetkých rodičov, že ZUŠ bude mať vždy podporu z ich strany vo výchove ich detí k umeniu a duchovnu, ktoré sa im dostáva v Základnej umeleckej škole v Poltári. Ružou boli obdarení učitelia i vedenie školy pri príležitosti blížiaceho sa sviatku „Dňa učiteľov“.

Po koncerte sa uskutočnila „koláčová“ párty a občerstvenie pre deti, rodičov a učiteľov, a v neformálnych rozhovoroch sa rozoberali dojmy z koncertu, slová vďaky a radosti.

ZUŠZUŠZUŠ

Mgr.Ľuboslava Slebodníková

riaditeľka školy

Print Friendly, PDF & Email