Môj prvý koncert

Môj prvý koncertVytlačiť
 

Dňa 27.1.2015 o 15:45 našu koncertnú sálu v Poltári zaplnilo veľa detských umelcov, ktorí netrpezlivo čakali na svoj „prvý koncert“. Stalo sa u nás peknou tradíciou, že najmladší žiaci, žiaci prípravných a prvých ročníkov otvárajú novoročnú koncertnú sezónu Základnej umeleckej školy v Poltári svojím koncertom pod názvom „Môj prvý koncert“.

Môj prvý koncert

Koncertnú sálu zdobili panely výtvarných prác našich malých výtvarníkov a k príjemnej atmosfére prispeli i detské hračky a zvieratká. Z prvého verejného vystúpenia by malo mať dieťa pozitívny zážitok – ktorý vyvoláva radosť, šťastie a súčasne motiváciu k ďalšiemu verejnému vystúpeniu. Malí interpreti boli súčasťou hľadiska, aby aj oni mali zážitok zo skladbičiek svojich kamarátov.

Môj prvý koncert

Pani riaditeľka Mgr. Ľuboslava Slebodníková privítala všetkých prítomných, nadšených rodičov, starých rodičov či súrodencov. V úvode spoločnou debatou o koncerte deti prišli na to, že koncert tvoria nielen hudobníci, nástrojári, tanečníci, maliari, herci, ale aj skladatelia, zvukári a samozrejme učitelia a publikum. V detskej diskusii prebehli i dôležité myšlienky o koncerte ako kultúrno-spoločenskom podujatí, ako sa majú obliecť, pokloniť, tlieskať a správať. Plnila sa tak nielen funkcia verejného koncertu, ale aj výchovy a vzdelávania, veď pravidelným vystupovaním na verejnosti sa deti zbavujú trémy, sú suverejné a tiež by mali vedieť, že umenie – ich skladbičky sú nielen pre nich, ale hlavne pre tých, ktorí si ich prišli vypočuť.

Môj prvý koncert

Koncertu sa zúčastnilo skoro 60 detí z Poltára i z elokovaných pracovísk – Kokava nad Rimavicou, Málinec, Kalinovo a Cinobaňa. Žiaci tanečného odboru sa predstavili choreografiou Opičky si tancujú v priliehavých kostýmoch milých opičiek. Literárno-dramatický odbor troch hercov zahral miniatúru – pantomímu O troch klaunoch, bolo zaujímavé sledovať ich mimiku, emócie, ktoré prežívali.

Môj prvý koncert

Malí sóloví interpreti tak prvý krát hrali na akordeóne, gitare, keyboarde, klavíri, zobcovej flaute, husliach, často krát v sprievode svojich učiteľov, ktorí im na tomto koncerte boli veľkou oporou nielen ako učitelia, ale aj ako spoluhráči.

Môj prvý koncert

V závere sa predstavili všetci žiaci prípravných ročníkov z Poltára a elokovanej triedy z Kokavy nad Rimavicou spevom a hrou na detských hudobných nástrojoch. Zaspievali nám piesne: Slony, opice a Keď sa čerti ženili a tí najmenší 4 – 5 roční speváci otvárali koncert piesňami – Pláva kačka po jazere, Nes ma slimák a Večerníček. Veľkou odmenou pre všetkých bol nielen obrovský potlesk, ale aj sladká odmena a malý darček – písacie potreby, notový zošit venované rodičovským združením.

Môj prvý koncert

Celý koncert sa natáčal na videokameru a DVD záznam a foto je k nahliadnutiu na našej webovej stránke www.zuspt.eu (média o nás – videodokumentácia).

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

 

Print Friendly, PDF & Email