„Zahrajže mi píšťalôčka“ – úspech žiakov ZUŠ Poltár na celoslovenskej súťaži v Nových Zámkoch

Dňa 19. 3 2015 sa v Nových Zámkoch uskutočnil 8. ročník celoslovenskej súťaže „Zahrajže nám píšťalôčka“.  Pravidelne sa tam stretávajú talentovaní žiaci a ich pedagógovia zo Základných umeleckých škôl Slovenska i zahraničia. Štyri žiačky ZUŠ Poltár sa zúčastnili tejto súťaže a na pódiu predniesli svoj súťažný repertoár, zostavený zo skladieb barokovej a súčasnej hudby a interpretovali svoje majstrovstvo a talent na zobcovej a altovej flaute. Pre pedagógov súťaž vytvorila platformu na porovnanie výsledkov a poskytla im možnosť na výmenu skúseností,  inšpirovala hlavne výberom objavného repertoáru. Porotu tvorili profesori konzervatória Mgr. art. Peter Drlička, Mgr. Irena Dopitová, Mgr. Eva Václavová, PaedDr. Mgr. art. Jaromíra Púčiková, PhD.

„Zahrajže mi píšťaľôčka“ – úspech žiakov ZUŠ Poltár na celoslovenskej súťaži v Nových Zámkoch

Hlavným organizátorom súťaže bolo Združenie pre vzdelávanie detí a mládeže pod vedením PaedDr. Ladislava Dráfiho. Záštitu nad touto súťažou malo mesto Nové Zámky a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Táto súťaž sa organizuje každé dva roky a žiaci ZUŠ Poltár sa jej zúčastnili už po tretíkrát.

„Zahrajže mi píšťaľôčka“ – úspech žiakov ZUŠ Poltár na celoslovenskej súťaži v Nových Zámkoch

Základnú umeleckú školu Poltár reprezentovali štyri žiačky: Barbara Lehocká (sopránová flauta), Aneta Baníková (altová flauta) z triedy p. uč. Františka Klempára. Nina Fitalová a Kristína Jamborová (sopránová zobcová flauta) z triedy Mgr. Márie Kurekovej. Korepetovala ich p. uč. Mgr. Andrea Jamborová. Dievčatá predviedli repertoár barokových skladieb a skladieb z 21. st. Svojou interpretáciou získali diplom a vzácnu medailu – 3. miesta.

Vedenie ZUŠ gratuluje úspešným žiačkam a verí, že získali mnoho skúseností a motivácie do ďalšieho štúdia.

Mgr. Mária Kureková
učiteľka ZUŠ

„Zahrajže mi píšťaľôčka“ – úspech žiakov ZUŠ Poltár na celoslovenskej súťaži v Nových Zámkoch

 

Print Friendly, PDF & Email