Celoslovenská súťaž Musica Camerata v Bratislave

Flautové trio na celoslovenskej súťaži Musica Camerata v Bratislave Flautové trio v novom zložení Radka, Daniela, Anka po svojom umeleckom výkone celoslovenskej súťaže sa bodovo umiestnili na 2.mieste v striebornom pásme. To, že patrili k najmladším v tretej kategórii si zaslúži aj pochvalu. Naše dua Miriama a Timea v 2.kategóriia a v 1.kategórií Lea a

Print Friendly, PDF & Email

Metodický deň – Klavír 20. a 21. storočia pre 14 ZUŠ v Poltári

Zuš Poltár 2 4.10.2018 zorganizovala pre Zušky Novohradu, Gemera, Malohontu, Hontu a širšieho okolia METODICKÝ DEŇ „Klavír 20.a 21.storočia, alebo KLAVÍR NA Ruby? Súčasťou bol aj workshop nielen pre deti zameraný na improvizáciu a elementárnu kompozíciu Skladačky. Hovorilo sa o grafických partitúrach, otvorených konceptoch, notovanej hudbe a novej zbierke Tomáša Borša, hudba G. Kurtága,A. Pärta,

Print Friendly, PDF & Email

Stretnutie Rady školy

Posledné stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva na zasadnutí Rady Školy ZUŠ Poltár, kde sa prerokovala podrobná Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017 /2018, nový rozpočet školy na 2019, počty žiakov v odboroch, či návrhy vo všetkých oblastiach. Minulý šk. Rok bol veľmi uspešný, no súčasne náročný pre ZUŠKu, ktorá musela prejsť rôznymi kauzami,

Print Friendly, PDF & Email

Imatrikulácia v ZUŠ

„Haló haló, čo sa to tu v našej Zuš-ke opäť deje? Každý učiteľ sa na nás milo smeje. Každý nás tu s otvorenou náručou víta, na ťažké otázky sa nás pýta. Prečo sa nás to pýtali? Pretože nás do Zuškárkej rodinky vítali!“   Ďalší nápad, ktorý vznikol z radu tvorivých učiteľov našej  školy sa tešil

Print Friendly, PDF & Email

12. Európsky deň rodičov a škôl spojený s uvedením knihy do života „Pes Gordon a jeho priatelia“

12.Európsky stupeň Európskeho dňa rodičov a škôl spojený s uvedením do života knihy Pes Gordon a jeho priatelia, ako projekt pre ZŠ, ZUŠ.. čítanie s porozumením. Hudobný program predviedla ZUŠ Poltár, flautové trio v novom zložení, ktoré zahrali repertoár 3 skladieb a fanfáru, krásnu Španielsku Corridu hrala Sonička, ktorá čítala s malým druháčikom poviedku Utečenci

Print Friendly, PDF & Email

„Zahrajže nám píšťalôčka“ – úspech žiakov ZUŠ na celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou v Nových Zámkoch

Stalo sa už tradíciou, že mladí talentovaní umelci v hre na zobcové flauty každý druhý rok predvedú  svoj talent. Tento rok nás mesto Nové Zámky vítalo na súťaži s medzinárodnou účasťou na X. ročníku súťaže „ Zahrajže nám píšťalôčka“ 11. mája 2018. Našu školu reprezentovali štyria žiaci a na pódiu predviedli svoj súťažný repertoár, zostavený

Print Friendly, PDF & Email

Ensemble Ricercata

Umelecký zážitok dnes zažilo nie veľké, ale úprimné publikum žiakov i milovníkov hudby Poltára, ktorí bohatým potleskom odmenili úžasných umelcov Ensemble Ricercata z Bratislavy. Hudba Menslsohna Bartholdyho, Schumanna, Brahmsa a Schuberta…slávnych romantikov vo vynikajúcej interpretácii umelcov ohúrila i žiakov, ktorí prvýkrát sa stretli.. ako oni hovoria… naživo s romantickou hudbou. Veríme, že tzv. vážna hudba

Print Friendly, PDF & Email

PALETA MLADÝCH UMELCOV 2018

PALETA MLADÝCH UMELCOV 2018.. nadregionálna výtvarná súťaž výtvarníkov 14 ZUŠiek Novohradu,Gemera, Malohontu a Hontu 25.5.uzatvorila svoju putovnú výstavu v Dome Matice slovenskej… organizátorom bola SZuŠ v Opatovej-Lučenec. Zmyslom putovnej výstavy, kt. bola otvorená vo všetkých mestách, obciach zúčastnených ZUŠ, aby tvorbu talentovaných výtvarníkov, artefakty rôznych technik videlo čo najviac detí materských, základných i stredných škôl.

Print Friendly, PDF & Email

Talentík múz 2018

TALENTÍK MÚZ 2018… Zuš Poltár zorganizovala už 14.ročník okresnej súťažnej umeleckej prehliadky pre deti a žiakov materských a 1.st.základných škôl celého okresu Poltár pod názvom TALENTÍK MÚZ 2018.SÚŤAŽILO sa v hudobnej, výtvarnej, literárnej a tanečnej múze v 1.kategórií 5-7rokov,v 2.kat.8-10 rokov.Do súťaže sa zapojilo spolu 245 TALENTÍKOV. Krásne výtvarné práce zdobili koncertnú sálu, kde spievali

Print Friendly, PDF & Email

Výchovné koncerty

Výchovné koncerty pre deti materských a 1.stupeň základných škôl organizuje ZUŠ Poltár s cieľom vtiahnúť deti do sveta hudby v prostredí samotnej Zušky. Tohtoročný koncert,“Čarovný hudobný les a tajomstvo truhlice“ odhalí skryté zvieratká.. líšku, ježka, bojové mravce, lienky, čarovnú vílu… ktoré zaznejú i v interpretácii í skladbičiek na klavíri, gitare, zobcovej a priečnej flaute, klarinete,

Print Friendly, PDF & Email