Čarovný hudobný les a tajomstvo truhlice

Základná umelecká škola v Poltári ako každoročne, tak aj tento rok pripravila dňa 24.5.2018 pre žiakov základných škôl a materských škôl v Poltári výchovný koncert pod názvom „Čarovný hudobný les a tajomstvo truhlice“. Koncertná sála sa naplnila malými poslucháčmi, ktorý netrpezlivo očakávali, čo si pre nich pripravili žiaci literárno-dramatického odboru. V čarovnom lese totiž okrem

Print Friendly, PDF & Email

Regionálna prehliadka zborov 2018

Regionálnu prehliadku speváckych zborov 22.5.zorganizovalo NOS v Lučenci a ZUŠ v Poltári v koncertnej sále našej školy – ZUŠ Poltár.  Vystúpili: spevácky zbor Krištálik,prípravný spevácky zbor Krištálik, Dievčenský zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári pod dirigentskou taktovkou Mgr. art. Máriou Sihelskou, spevácky zbor Campanela s dirigentskou Mgr. Terkou Kelementovou DiS art. z

Print Friendly, PDF & Email

Cesta za umením VIII. Prešov

ZUŠ POLTÁR 18.5.2018 smerovala do Prešova, metropoly Šariša. Cieľom umeleckého zájazdu je, aby žiaci ZUŠ sa stretli s pravým umením v originálnom prostredí… Tak sme navštívili Šarišskú galériu, kde sme si pozreli 4 expozície s odborným výkladom lektora – expozícia „Plató“ sa zaoberala vzťahom módy a umenia, jedinečná výstava celoživotného diela klasika modernej košickej maľby

Print Friendly, PDF & Email

Celoštátna XI. súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v hre na keyboarde

Dňa 27.3.2018 sa uskutočnila celoštátna prehliadka s medzinárodnou účasťou v hre na keyboarde. Hlavným cieľom súťaže je žiakov motivovať v hre na tento populárny nástroj, hľadať odborné postupy, ktoré budú posúvať kvalitu vyučovania u pedagógov i žiakov v tomto nástroji. Záujem o túto súťaž každý rok stúpa, evidentná je i rastúca kvalita výkonov, ktorá dosahuje vo vyšších ročníkoch skoro poloprofesionálnu úroveň. Odborný seminár

Print Friendly, PDF & Email

Deň Matiek

Deň matiek v príjemnom prostredí Park café v Poltári spríjemnil i spevácky zbor LETOKRUHY, ktorý ľudovými piesňami, slovenskými tangami rozospieval veselé publikum. Úvod patril deťom zo ZUŠ, Rebeke , Peťke, Nelke a Bronke,ktoré s láskou venovali mamkám svoje piesne i skladbičky.                           Mladý

Print Friendly, PDF & Email

Noc Oskarov

NOC OSKAROV ŽIAKOV TANEČNÉHO A LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO odboru ZUŠ Poltár dnes 10.5.v Dome kultúry v Poltári doviedla do „varu“ skoro 300 Divákov… rodičov,priateľov, žiakov… Na pódiu sa striedali choreografie moderných tancov, scénických, ľudových, disco, show dance… tanečníkov z Poltára, Kalinova, Hrachova, Hrnčiarskych Zalužian, mladých hercov divadelných súborov Kukátko, Maskované Guliverky Mimoni z Hrachova… so svojím hrami

Print Friendly, PDF & Email

Koncert víťazov Pódia mladých umelcov

Vyvrcholenie nadregionálnych súťaží Pódium Mladých Umelcov 2018 sa uskutočnilo 4.5. Koncertom víťazov na Hrade Modrý Kameň, ktorý zorganizovala ZUŠ Modrý Kameň a p. riaditeľka PaedDr. LÍVIA Hrušková. Nadaní klaviristi, speváci, akordeónisti interpretovali klasickú hudbu od baroka až po hudbu 21.storočia.Malí začínajúci umelci obdivovali priam virtuóznu hru starších žiakov, ktorí predviedli naozaj umelecký hodnotné interpretácie a

Print Friendly, PDF & Email

Hviezdoslavov Kubín

64. ročník umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín . Regionálna súťažná prehliadka recitátorov sa konala 10. – 11.4.2018 v Lučenci . Práve dnešný deň patril III. a IV. kategórií recitátorov. Dnes sa aj naša Zuš Poltár v zastúpení žiačky Dominiky Szepesyovej -žiačka literárno-dramatického odboru. zúčastnila a odniesla III. miesto v zlatom pásme v IV. kategórií –

Print Friendly, PDF & Email