Úspech detských divadelných súborov žiakov ZUŠ Poltár na regionálnej prehliadke Rozprávková skrinka 2016

Deň 23. marec 2016 sa Dom kultúry v Poltári naplnil divadelníkmi z celého regiónu na súťaži Rozprávková skrinka, ktoré organizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a spoluorganizátorom bolo mesto Poltár. Detskej dramatickej tvorivosti sa zúčastnilo 7 súborov – z Poltára, Kokavy nad Rimavicou, Brezničky, Cinobane a Lučenca. ZUŠ Poltár reprezentovali dva súbory Šuli teatro  s hrou Miloša Janouška  „Duchov plná rozprávka, alebo

Účasť flautistiek ZUŠ Poltár na VII. Medzinárodnom festivale a konkurze súčasnej hudby pre deti a a mládež „Srebrna Szybka“ v Krakowe

V dňoch 9.- 12. marca 2016 sa uskutočnil medzinárodný festival a konkurz „Srebrna Szybka“ v Krakowe, ktorého sa zúčastnili talentovaní mladí muzikanti z Litvy, Bieloruska, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Slovenska a Poľska v sólovej i komornej hre na rôzne nástroje. Organizátorom festivalu bola Szkola Muzyczna I. i II. stopnia im. Bronislawa Rutkovskiego v Krakowe, patrónom bol prezident mesta Krakow a Akademia muzyczna v Krakowe. Podmienkou účasti na festivale

Celoslovenská súťažná prehliadka Základných umeleckých škôl Slovenska a Česka v hre na keyboard

Keyboard ako najmladší nástroj vo vyučovaní na základných umeleckých školách má svoju najvyššiu ministerskú súťaž, ktorej organizátorom je ZUŠ Považská Bystrica. Cieľom tejto súťaže je motivovať žiakov a učiteľov v hľadaní nových odborných postupov v hre na keyboard, ktoré budú posúvať kvalitu vyučovania na tomto nástroji. Dňa 22. 3. 2016 sa zúčastnilo 71 súťažiacich v 5. kategóriách v sólovej hre

Vianočný koncert ZUŠ v Poltári

Vianočný koncert Základnej umeleckej školy v Poltári  V zimnom období sa všetci tešíme a pripravujeme na najkrajšie sviatky v roku. Vianoce už klopú na dvere a na adventnom venci už svietia  sviečky. V tomto predvianočnom čase sa uskutočňuje množstvo koncertov vážnej hudby. Každoročne sa kalendárny rok a posledný školský deň v danom roku na Základnej umeleckej škole končí Vianočným koncertom. Ani tento

Vianočný koncert žiakov elokovanej triedy Kokava nad Rimavicou

Vianočný koncert žiakov elokovanej triedy ZUŠ Poltár v Kokave nad Rimavicou  Dňa 17.12.2015 sa v Dome kultúry v Kokave nad Rimavicou uskutočnil Vianočný koncert žiakov, učiteľov elokovanej triedy v Kokave nad Rimavicou. Pre rodičov i žiakov je to veľká udalosť, lebo dramaturgia koncertu i atmosféra dýchala Vianocami. Sólovými skladbami sa postupne predstavili najmladší žiaci: Andrej Ostramok, ktorý zahral na keyboarde

Jesenný koncert

Umelecký zážitok Jesenného koncertu žiakov a učiteľov ZUŠ Poltár  Dom kultúry dňa 24. 11. 2015 bol naplnený umeleckým zážitkom interpretačných výkonov žiakov a učiteľov ZUŠ v Poltári. Vstupnú halu zdobili výstavné panely výtvarných prác žiakov výtvarného odboru, ktorí boli súčasne autormi návrhov na plagát, či samotný programový  bulletin. Koncert otvorila tanečná skupina Junior´s band skladbami Come together,